Image
Olivier Galland

Olivier Galland er en av forsknerne som har fått støtte. Her fra feltarbeid i Lofoten. Foto: Eivind Torgersen/UiO

Unge forskere får millioner til lovende prosjekter

Flere lovende forskere fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet er tildelt millionstøtte gjennom det trange Fripro-nåløyet.

Hvert år konkurrerer norske forskere om forskningsmidler fra ordningen Banebrytende forskning (FRIPRO). Dette skal gi forskere mulighet til å gjennomføre viktige forskningsprosjekter, der prosjektenes vitenskapelige kvalitet avgjøre hvem som får penger.

Totalt søkte 1500 prosjekter innenfor alle fag. 82 er innvilget totalt, og ni går til forskningsprosjekter tilknyttet Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN) ved UiO. I tillegg får fakultetet en ytterligere Ung forskertalent-tildeling gjennom et annet porteføljestyre.

– Fakultetsledelsen gratulerer alle mottagere av disse høythengende midlene, sier dekan ved MN-fakultetet Solveig Kristensen.

– Avgjørende av ordningen opprettholdes uavkortet

Dekan ved MN-fakultetet Solveig Kristensen. Foto: UiO

Det har vært debatt rundt årets tildeling av midler, og forskere har tatt til orde for at den nysgjerrighetsdrevne frie forskningen er under press også her.

Kristensen understreker at Fripro-ordningen må videreføres uavkortet.

– Den frie grunnforskningen er selve fundamentet for samfunnet vårt. Grunnforskningen har vært og vil fortsette å være avgjørende når vi skal løse de store utfordringene samfunnet står overfor.

– Ikke minst i overgangen til det grønne skiftet og et mer bærekraftig samfunn. De siste årene har vist oss at dette ikke er tiden for å kutte i den frie grunnforskningen, sier Kristensen.

Les mer om forskerne:

En av forskerne som får støtte er Annique van der Boon ved Senter for Jordas utvikling og dynamikk (CEED). Les om hennes forskning i denne artikkelen:

Steiner avslører hemmelighetene til jordas viktige magnetfelt

Ved Njord senter og Institutt for Geofag får både Olivier Galland og Luca Menegon støtte. Les mer om deres forskning i disse artiklene:

Skritt for skritt legger han grunnlaget for at geologer kan dra på virtuelt feltarbeid
– Feltarbeidet er grunnlaget for alt det vi geologer gjør

– Forskerne som får innvilget søknadene sine, er i det absolutte tetsjiktet og har all grunn til å være stolte. Samtidig er det også mange svært gode søknader som vi dessverre ikke har anledning til å gi støtte, sier Mari Sundli Tveit, som er administrerende direktør i Forskningsrådet i en pressemelding.

Forskningsrådet mottok denne gangen mer enn 1500 søknader innenfor alle fagfelt, og 317 av disse ble vurdert som støtteverdige.

Se hele listen over prosjektene som får støtte ved MN-fakultetet her:

Forskerprosjekter:

  • Beyond Elasticity - How inelastic properties of crustal rocks control the propagation of dykes and sills in vulcanic plumbing, Olivier Galland, GEO-PGP/NJORD
  • Conditions for earthquake nucleation in the lower crust, Luca Menegon, GEO-PGP/NJORD
  • Diamond and Gallium Oxide Interfaces for Power Electronics Devices, Simon Cooil, MN, FI – SMN

Internasjonalt mobilitetsstipend:

  • SerRateAl: The rate and mechanisms of active serpentinization of peridodites from the Semail ophiolite, Oman, John Aiken, GEO-PGP/NJORD

Unge forskertalenter / Yngre fremragende forskere (YFF):

  • Advances in unstable motivic homotopy theory (ADUM), Tom Bachmann, MN, MI A 100 Myr paleomagnetic data gap: Investigating anomalous behaviour of Earth's magnetic field in the middle Paleozoic. Annique van der Boon, CEED
  • KeyMAT: Advanced Synthesis Designs to Unlock Redox/Acidity Cooperativity in Nanoporous Materials for Selective Oxidation Reactions. Prodinger, Sebastian. MN, KI - SMN
  • Tracing the impact of evolved stars on the Galactic chemical enrichment. Saberi, Maryam. MN, ITA - RoCS
  • Evolutionary Convergence in Historical Oceans: The case of whales and ichthyosaurs. Delsett, Lene Liebe. MN, IBV - CEES
  • Using the past (& present) to predict the effects of changing food environment and temperature on Northeast Arctic cod in the Barents Sea. Rebecca Holt. MN, IBV - CEES