Image
Ole Kristian Hjelstuen, sjef i Inven2

Inven2-sjef Ole Kristian Hjelstuen ber forskere og studenter med gode ideer om å ta kontakt. Foto: Gunhild M. Haugnes/UiO

Innovasjonen blomstrer

Nyskapingen får stadig bedre kår innen realfag og teknologi på UiO. Også i år settes rekorder i antall innmeldte ideer, patenter, gründerbedrifter og kommersialiseringer.

Inven2, UiOs kommersialiseringsenhet, har meldt om nye rekorder i nyskapning hvert eneste år siden oppstarten for fem år siden. Det gjelder også innen realfag og teknologi. Det ligger an til en pen vekst også for 2015.

Ideene strømmer inn

Ved utgangen av juni hadde Inven2 fått inn 30 ideer fra MN-fakultetet (MatNat). I hele fjor kom det inn 45 ideer.

Institutt for biovitenskap og Kjemisk institutt utmerker seg som de mest iderike med henholdsvis 26 og 16 ideer det siste halvannet året. Inger Sandlies gruppe og inGAP står bak mange av dem.

InGAP er et nylig avsluttet SFI (Senter for forskningsdrevet innovasjon) innen naturgass, som ble stryt av Kjemisk institutt ved UiO.

Inven2-sjef Ole Kristian Hjelstuen er godt fornøyd, men ønsker seg enda flere ideer.

-Vi skulle ønske at flere tenker som Inger Sandlie, en sterk grunnforsker som føler en forpliktelse til å se etter og rapportere forskningsfunn som kan utnyttes kommersielt. I dag er det nok slik at mange forskere og studenter ikke helt vet hva de leter etter, sier han.

Også såkalte aktive innovasjonsprosjekter har økt jevnt og trutt. Dette er ideer som har kommet i en fase hvor de verifiseres eller realiseres. Ved utgangen av juni var det 45 slike prosjekter ved MN-fakultetet.

ProfMOF og Prosa

Akkurat nå startes det opp to bedrifter fra MatNat-forskningsmiljøet, IT-sikkerhetsselskapet Prosa og ProfMOF, som er en avlegger fra InGap.

ProfMOF er et av to innovative prosjekter ved MN og har i år fått støtte gjennom Forskningsrådets FORNY-program. I tillegg har tre MN-prosjekter fått lokale FORNY-midler.

Seks MN-prosjekter fikk også til sammen 4,5 millioner av UiOs innovasjonsmidler for 2015.

Hjelstuen gleder seg over framgangen, men mener potensialet langt større.

Fakta om Inven2:

I 2004 etablerte Universitetet i Oslo (UiO) selskapet Birkeland Innovasjon. Dette skjedde i kjølvannet av en lovendring som innebar at forskerne ikke lenger fikk enerett til egne forskningsresultater.

Birkeland Innovasjon ble opprettet for å hjelpe til med ideutvikling og kommersialiseringen av forskningsresultater.

I 2010 ble Birkeland Innovasjon slått sammen med Medinova. Det nye innovasjonsselskapet fikk navnet Inven2, og eies av UiO, Oslo Universitets­sykehus og Helse SørØst.

Eierskap/inntektene fra forskningen deles i tre like deler mellom forskerne, forskningsmiljøet og Inven2.

Innovasjon ved MN-fakultetet

Flere innovasjonshistorier fra fakultetet finner du i Innovasjonsbrosjyren.

Les også: Setter rekorder i innovasjon.

-Vi har god kontakt med flere miljøer innen realfag og teknologi, men ønsker oss kontakt med enda flere. Mange driver med spennende aktiviteter, men tenker kanskje ikke over de innovative mulighetene, sier Inven2-sjefen.

Han har store forhåpninger til den innovasjonsplattformen som MN-fakultet har fullt trykk på i tett samarbeid med Inven2.

Milliard-investeringer

-De siste 18 månedene har våre oppstartsbedrifter hentet inn 1,3 milliarder kroner fra private investorer, sier Hjelstuen. Det viser at det er stor, privat interesse for det som kommer ut av forskningen til UiO og sykehusene i omegnen.

En stor andel av pengene har gått til Nordic Nanovector, hvor grunder er Roy Larsen - tidligere kjemistudent UiO. Han var også den sentrale gründeren bak kreftmedisinselskapet Algeta som ble solgt til Bayer for 17,6 milliarder kroner.

-Vi jobber nå med å få på plass enda tettere kontakt med næringslivet, både i Norge og i utlandet. Det håper vi kan føre til godt samarbeid med aktuelle forskningsgrupper, mer innovasjon og flere investeringer. Vi ser en tendens til økende interesse for å investere i forskningsselskaper i en tidlig fase, sier Hjelstuen som blant annet trekker fram DNB og Arctic Securities blant samarbeidspartnerne.