Veileder og student i Entropia

– Godt studiemiljø trumfer alt

UKENS FORSKER: Entropia skal gi bedre studiemiljø og inspirere til nye undervisningsformer, håper Anders Malthe-Sørensen

Da biblioteket flyttet ut, ble det plass til læringssenter for studentene i Fysikkbygningen.

Ukens forsker

Navn: Anders Malthe-Sørensen

Stilling: Professor ved Fysisk institutt

Aktuell: En av initiativtakerne bak nytt læringssenter i fysikk, prisbelønt for modernisering av fysikkundervisningen

– Vi har hentet inspirasjon blant annet fra MIT, men vi har vår egen versjon, forteller Anders Malthe-Sørenssen, en av pådriverne for de nye lokalene.

Det spesielle med de nyoppussede rommene i Fysikkbygningen er at det her tas utgangspunkt i studiemiljøet: Læringssenteret skal være et område hvor det er trygt og godt for studentene å være.

Undervisningen kommer inn i studentenes rom, ikke omvendt.

Læringssenteret Entropia består av et stort rom møblert med bord og stoler på hjul for enkle sceneskift.

Vegg-i-vegg ligger et kjøkken med sofakrok, et middels stort seminarrom og 5 mindre grupperom.

At et faglig-sosialt miljø fungerer bra for læring har vi erfaring med fra fysikk ved UiO, men bare i små grupper, som blant masterstudentene på en forskningsgruppe.

Anders Malthe-Sørensen

Med læringssenteret kan vi legge til rette for et godt miljø blant alle fysikkstudentene.

Å snakke fysikk

Grunntanken bak læringssenteret er basert på forskning om læring, også blant fysikkstudenter, som viser at 1-til-1-veiledning er svært effektivt, og at studenter lærer av å snakke med hverandre.

– Så moderne fysikkundervisning betyr ikke MOOCer og forelesninger på mobilen?

– Jo, det også! Men for å sitere en kollega: Et godt læringsmiljø kan ikke lastes ned fra internett, sier Malthe-Sørenssen.

Vi skal absolutt ikke slutte med tradisjonelle forelesninger. Muntlig framstilling av fagstoff er annerledes enn å lese det samme innholdet i en bok. Dessuten har undervisning en rekke funksjoner utover ren fagformidling.

Forelesningenes tid er ikke forbi

Læringsformer som gjennomføres i store auditorier kan også virke bra, for eksempel med en fornuftig bruk av interaktive virkemidler.

– Hva slags undervisningsformer blir mulige med det nye læringssenteret?

– Ett eksempel er en blanding av klassisk forelesning og gruppeundervisning. I et auditorium er det nesten umulig å komme rundt blant studentene. I læringssenteret kan foreleseren bevege seg rundt slik en lærer i klasserommet ville gjort.

Gruppearbeidende studenter

– Dessuten håper vi at vi skal inspirere hverandre, og bli inspirert av mulighetene rommet gir, til å utvikle nye former for undervisning.

– Vi har sett mye kreativitet blant underviserne på fysikk de siste årene, forteller Malthe-Sørenssen, og trekker fram flere emner som er prosjektorientert, blant annet Sensorama, hvor studentene lærer om sensorer og måleteknologi gjennom å delta i et forskningsprosjekt og Computational Physics, som for en stor del består av prosjektoppgaver.

– Jeg tror det er fint med ulike former for undervisning. Studenter er forskjellige, og da er det bra med variasjon, sier han.

– Har du selv planer om å undervise i læringssenteret?

– Ja, i termofysikk til høsten skal vi prøve å ha én vanlig forelesning i uka, og én styrt regneoppgave, en slags tutorial. Det har vi ikke prøvd før, så det blir spennende! mener Malthe-Sørenssen.

Fredag ettermiddag i Entropia

Læringssenteret sto ferdig etter semesterstart i vår, så det er ikke så mye undervisning som foregår der foreløpig, men i de tre emnene som 2. års-studentene har dette semesteret har det dukket opp noe nytt.

Studenter i Entropia

Lærerne i de 3 emnene, Arnt Inge Vistnes, Are Raklev og Alex Read har slått seg sammen og laget oppgaver som er felles for alle emnene.

Tanken er at oppgavene kan løses i små grupper, og diskuteres i plenum. Tilbudet skal være lavterskel, studentene skal kunne komme og gå.

– Et hovedmål med disse oppgavene er å vise studentene at det ikke er vanntette skott mellom emnene, forteller Alex Read. Bølger er ett eksempel: Kvantefysikk handler om bølger, det samme gjør jo Svingninger og bølger, og i Eksperimentelle metoder i fysikk måler vi på bølger.

Les mer:

Moderniserte fysikk-læreboka

Pris for modernisering av fysikkundervisningen ved UiO