Image
OsloLifeScience - bilder fra åpningskonferansen i 2016

OsloLifeScience - bilder fra åpningskonferansen i 2016.

Oslo Life Science - en katalysator for regional samhandling

Det er lite som kan måle seg med å se resultater av hardt, målrettet arbeid. Høsten 2015 var intens og  motiverende. UiO:livsvitenskap ble initiert med to viktige delmål; vi skulle legge strategien for det kommende nybygget (kommer tilbake til dette), og vi ville etablere en viktig nasjonal møteplass for alle som er interessert i forskning, utdanning, innovasjon, næringsliv og politikk - med livsvitenskap som tema. Oslo Life Science ble resultatet.

Årets konferanse arrangeres 15.-17. februar 2017, og tittelen er Building the Life Science City. Dette store arrangementet er for meg en sentral del av satsingen. Ja, fremragende forskning er hovedmålet, men vi ønsker også at UiO er en sterk pådriver for at regionens store kunnskapspotensial tas ut i praksis. Dette potensialet var tema for en blogg før årets Arendalsuke.

UiO må i langt større grad enn i dag utvikles til en katalysator som sørger for at regionens totale kompetanse spiller bedre sammen, utnyttes og omsettes i verdiskapning – bredt definert. Nærheten til Oslo Universitetssykehus, Helse SørØst og NMBU så vel som innovasjonsmiljøer og næringsliv må utnyttes.

Vi håper studenter, forskere og representanter fra næringsliv, forvaltning og politikk benytter sjansen. Vi ønsker en levende konferanse som bidrar til å belyse og utforske hvilke muligheter livsvitenskapen gir for å utvikle ledende forskning, utdanning og næringsliv i Oslo og Norge. 

Oslo Life Science arrangeres i år i godt samarbeid med Oslo universitetssykehus (OUS), Legemiddelindustrien (LMI) og Oslo kommune. Norges forskningsråd (BIOTEK2021) støtter konferansen økonomisk. Vi setter pris på samspillet. Satsingen har som mål å være viktig for UiO, men ikke bare for UiO; vi har som et uttalt mål å utvikle regionen som et ledende miljø i livsvitenskap - og vi er på god vei.

Og mens jeg som styreleder var tungt involvert i åpningskonferansen, så kan jeg nå rolig se frem til tre spennende februardager med interessante foredrag i flotte omgivelser. Ikke minst ser jeg frem til mottakelsen i Oslo rådhus 16. februar. Da kan vi sammen heve glasset og glede oss over en god start.

Du kan melde deg på konferansen her

PS! Vi ser allerede mot konferansen i 2018. Mens profilen i år er fokusert biomedisinsk, vil vi neste år belyse andre fasetter av den tverrfaglige satsingen UiO:livsvitenskap.