Image
Innovasjonskonferansen2020

Fra idé til samfunnsnytte

Det er kun få dager igjen til Innovasjonskonferansen 2020. Formålet med konferansen er å skape tettere bånd mellom universitetet og arbeidslivet. Årets tema er sosial innovasjon og jeg håper å se så mange mulig på Blindern om formiddagen den 7. januar.

For noen uker siden skrev jeg et innlegg om hvordan vi arbeider med innovasjon ved det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo. En viktig del av dette arbeidet er å skape møteplasser der forskere møter arbeidsliv. Innovasjons-konferansen er en slik møteplass og arrangeres i år for tredje gang i Sofus Lies Auditorium på Blindern den 7. januar 2020.

De to foregående konferansene handlet om å skape verdier ut av data. Årets konferanse handler om sosial innovasjon. Disse innovasjonene skal også være lønnsomme, men det primære formålet er, i vid forstand, samfunnsnytte. Denne type innovasjon, skjer både direkte gjennom at det skapes nyttige arbeidsplasser og indirekte gjennom at forskere for eksempel deltar i arbeid som påvirker organiseringen av det samfunnet vi lever i. Det finnes også mange eksempler på at populærvitenskapelig formidling har bidratt sterkt til innovasjon generelt og sosial innovasjon spesielt.   Følgende er noen eksempler på hva du vil få med deg på Innovasjonskonferansen 2020;

  • Hør om verktøy som hjelper elever i skolen med å skille mellom ekte nyheter og tildekket reklame i flommen av informasjon i sosiale medier?
  • Få med deg hvordan kunstig intelligens har gjort sitt inntog i jussen?
  • Hør om hvordan frykt for luftforurensingen (i Kina) skaper nye innovative løsninger?
  • Få med deg hvorfor tverrfaglige tilnærminger er viktig får å lykkes med (teknologiske) innovasjoner?
  • Hva kreves av nye innovasjoner for at verden skal produsere nok mat til verdens økende befolkning?
  • Hør om hvordan en tidligere student har skapt nye løsninger som motvirker ufrivillig ensomhet?
  • Hvordan jobber studentene selv med innovasjon?

Dette er bare noe av det du får med deg på Innovasjonskonferansen 2020. Vi ser også frem til å høre statssekretær Aase Marthe Horrigmo fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet snakke om innovasjon i offentlig sektor. Vi får også besøk av Håkon Haugli, sjefen i Innovasjon Norge, som skal delta i den avsluttende debatten om sosial innovasjon.

MØT OPP!