Image
Music Impro App

Music Impro App

https://www.youtube.com/embed/z9nZPVQMbHM

I kurset INF5261 – Development of mobile information systems and services inngår en prosjektoppgave der studentene skal utvikle en egen mobil-app. I denne videoen over demonstrerer studentene Music Impro App – en app som gjør mobiltelefonen om til et mangfoldig musikkinstrument.