Smarte ting i smarte hjem

Inne i en smart bolig for eldre ved Universitetet i Toulouse (foto: M. Dæhlen)
Datamaskinen er på vei inn i tingene vi bruker i hverdagen. Denne utvikling har for så vidt pågått over flere år, men tingene blir nå mer "intelligente" og de kommuniserer med omverden. Huset ditt blir litt smartere. Når du skal hjem etter jobben registrerer din mobiltelefon at du er på vei hjem noe som medfører at ditt energisystem, f.eks. en luft-til-luft varmepumpe, sørger for å heve temperaturen til det nivået du ønsker deg. Når siste person i familien forlater boligen om morgen ble temperaturen senken noen grader. Når du låser deg inn ved hjelp av ditt nøkkelkort, som bare kan brukes av deg, går huset ditt ut av dvalen. Lys slås på, en berøringsskjerm gir deg beskjed om at kjøpmannen har levert matvarene i et kjøleskap som kan fóres fra utsiden, og alle nødvendig bekjeder finner du ved et par små berøringer på skjermen som er "bakt" inn i veggen på kjøkkenet. Det vil stadig bli utviklet nye gjenstander der sensorer og datamaskiner er bygget inn, men for at dette skal virke må det utvikles systemløsninger for håndtering av data og kommunikasjon, både internt i boligen og i forhold til omverden. Disse systemene må være sikre, både i forhold til drift og "innbrudd", og kommunikasjonen må bygges på standarder slik at du som bruker kan velge de produktene som passer deg. Over store deler av verden utvikles smarte løsninger for hjemmet og det er et særlig fokus på utvikling av teknologi som kan hjelpe eldre i deres hverdag. Oslo Kommune skal i løpet av de neste årene utvikle og bygge nærmere 1000 leiligheter for eldre.  Institutt for informatikk er involvert i dette arbeidet. Vårt mål er å finne smarte løsninger for eldre der teknologien finner sin naturlig plass i hverdagen. Dette er en stor utfordring da behovene varierer sterkt mellom individene som skal bruke de smarte boligene og hvilke (offentlige) tjenester som skal og bør være knyttet til boligene. Videre vil behovene varierer sterkt over tid for hver enkelt bruker. En rekke bedrifter arbeider med teknologi og løsninger for smarte boliger og vi samarbeider tett med Oslo Medtech i utviklingen av gode prosjekter sammen med Oslo kommune og utvalgte bedrifter i nettverket til Oslo Medtech.