Drømmen om en regnemaskin (*-1820)

Blaise Pascal
Blaise Pascal

Denne første epoken i datamaskinens historie startet ved tidenes morgen, men det er tvilsomt om drømmen om en regnemaskin fant sted før matematikkens grunnleggende regnearter var etablert.

De første kjente regnemaskiner som kunne alle fire grunnleggende regneartene stammer fra 1600-tallet, Wilhelm Schickard (1623), Blaise Pascal (1642) og Gottfried Leibnitz (1694). Disse regnemaskinene manglet imidlertid noe vesentlig som var nødvendig for at de kunne kalles reelle forløpere til datamaskinen, men på begynnelsen av 1800-tallet skjedde det noe?