Image
Nothing in biology makes sense except in the light of evolution

- Ingenting i biologi gir mening uten i lys av evolusjon

Dette sitatet er fra en av de mest sentrale personene i utviklingen av evolusjonsbiologi, Theodosius Dobzhansky. Sitatet er overraskende på flere måter.

Dobzhanskys (1900-1975) dødsdag var i går, 18. desember og en av hans mest kjente populære artikler er altså "Nothing in Biology Makes Sense except in the Light of Evolution" (The American Biology Teacher, mars 1973). Den ble skrevet på slutten av hans liv og som en av få vitenskapelige artikler har den fått en egen side på Wikipedia. Artikkelen kan leses på nettet (klikk lenken over).

Tittelen til artikkelen er utrolig godt formulert og kjent langt utover artikkelen selv. Men da jeg for noen år siden tok meg tid til å lese mer enn overskriften og sammendraget ble jeg kjempeoverrasket. Jeg fant nemlig også dette (mine oversettelser): 

  • Jeg er kreasjonist og evolusjonist. Evolusjon er Guds eller Naturens skapelsemetode. Skapelse er ikke noe som skjedde i 4004 f.Kr., det er en prosess som begynte noe sånt som for 10 milliarder år siden og pågår fortsatt.
  • Er evolusjonsteorien i konflikt med religiøs tro? Det er den ikke. Det er en feil å forveksle den Hellige Skrift med lærebøker i astronomi, geologi, biologi og antropologi.

Les artikkelen selv og se hvordan han argumenter.

Jeg sier bare: Bra Dobzhansky, du er mitt ideal!