Image
God sistine chapel

Seminar om vitenskap og tro i juli

Noe av det artigste jeg gjorde i sommer var å gi et 1,5 timers seminar sammen med min gode venn, lege Svein Wilvang. Vi var to for å dekke både den biologiske og den fysiske delen av naturvitenskap. Et tilhørerantall på opp mot 90 stk er 3-4 ganger mer enn det jeg vanligvis har på forelesing på universitetet.

Hovedbudskapet var at forestillingen om en krig mellom naturvitenskap og tro er høyst overdrevet. I stedet pekte vi på en ubrutt 400-årig historie av troende forskere gjennom tidene:

  • Johann Kepler, han med lovene for planetbanene fra tidlig 1600-tall, faktisk de første matematisk formulerte naturlovene. Hans skrifter er gjennomsyret av tro på at hans vitenskap består i å utforske det Gud har laget.
  • James C. Maxwell. Han som regnes som en av de tre største sammen med Newton og Einstein i fysikken. Hans lover for lys og radiobølger har stått seg i snart 150 år. Han var den første lederen av Cavendish lab i Cambridge der han satte følgende innskrift over døren: "Herrens gjerninger er store, alle som elsker dem, grunner på dem."
  • Georges Lemaître, den katolske presten som på slutten av 20-tallet postulerte at universet startet med en eksplosjon av et kosmisk egg, det vi i dag kaller Big Bang. Det var ikke før på 60-tallet at det ble allment akseptert blant forskere flest.
  • Francis Collins, den høyt profilerte troende som ledet kartleggingen av det humane genom.

En av påstandene våre var at vitenskap med sitt utgangspunkt i at den bare kan utforske materielle (fysiske) forhold egentlig ikke kan si så mye, vitenskapelig sett, om hvorvidt det finnes en skaper eller ikke (det metafysiske). Der jeg ser spor av en skaper overalt, ser andre det ikke i det hele tatt. Vitenskapen kan ikke gi så kategoriske svar for den er ikke Teorien om Alt.

Men den mest gledelige og overraskende responsen var fra folk som var lettet over å få høre at det ikke er nødvendig å tro på tullete ting som en jord som er 10 000 år gammel for å være troende. Så mye mediestøy har de skapt disse ung-jords kreasjonistene at de har fått endel til å tro at det er det eneste som gjelder hvis en skal tro på en skaper. Sett i lys av historien som er skissert over er det jammen et stort tilbakeskritt fra den stolte vitenskapstradisjonen blant troende.

Et lite 8-10 siders sammendrag av seminaret kan lastes ned.