Æresdoktorat til Richard Dawkins?

473px-richard_dawkins_lecture.jpg

Richard Dawkins er en av vår tids mest feirede, men også mest kontroversielle forskere. Jeg synes professor Ola Didrik Saugstad også uttrykker min undring over at Dawkins skal få æresdoktorat når han skriver:

"Dawkins som forresten blir æresdoktor ved Universitetet i Oslo i neste uke, har etter min mening et fundamentalistisk forhold både til vitenskap og religion når han bruker argumenter fra naturvitenskapen for å motbevise Guds eksistens."

Saugstad skrev dette i Vårt Land 31. august og også i innledningen til noe som er blitt en lang diskusjon på Verdidebatt.no og der undertegnede også stakk hodet fram. En diskusjon som på Twitter ble karakterisert slik:

"@ervl: Hvem sa at nettdebatter ikke kan være seriøse? Her diskuteres tro og vitenskap m/ temperatur og humor. Og noen feilskjær."

Men jeg får bare konstatere at jeg sammen med Saugstad antageligvis er i mindretall på UiO ;)

Bilde fra Wikipedia Commons ved Matthias Asgeirsson.