Helleristninger i Kjemiens Hus

Jonas Solnørdal Nærø

Hvis du noen gang har tatt turen til Kjemisk institutt på Blindern har du kanskje lagt merke til hvor glade kjemikerne er i faget sitt.

Foajéen i instituttets bygning fungerer som et kjemimuseum i seg selv, med beskrivende plakater og plansjer, laboratorieutstyr og et spennende interaktivt periodesystem. Men det mest spennende og verdifulle lokalet har å by på er rett og slett et bevart svaberg.

For besøkende som haster forbi ser svaberget kanskje ut som et uheldig arkitektonisk forsøk på å bevare grunnfjellet som en del av bygget. For stein er tross alt også kjemi. Hvis man tar seg litt tid og studerer svaberget litt nøyere derimot, vil man se tegninger markert med rød farge i steinflaten. Det er helleristninger å finne på Kjemisk institutt! (Artikkelen fortsetter under bildet.)

Helleristninger  i kjemibygget

Bygget er altså lagt på historisk grunn. Helleristningene er datert til å være omlag 3000 år gamle, da bronse fortsatt var menneskets viktigste kjemiske bragd. Avbildningene viser fotsåler, groper og skip, og pryder svaberg både inne på instituttet og utenfor. Området hadde nok en religiøs betydning for menneskene som levde der, men hva ristningene betydde for dem, og hvilke ritualer de utførte i området vi i dag kjenner som Blindern er det ingen som vet.

Da var nok bevaringen av grunnfjellet et smart arkitektonisk valg likevel. Religion og ritualer har i tidligere tider vært menneskets viktigste forsøk på å forklare og kontrollere naturen, så det er ganske passende at vi finner et minne om dette i en av vitenskapens mange foajéer.