Image
""

UiO-forskere på geovitenskapelig feltarbeid: fra venstre Luca Menegon, François Renard, Sascha Zertani, Olivier Galland og Stephen Michalchuk. Foto: Eivind Torgersen/UiO

Geovitenskapen ved UiO på 7. plass i Europa

Nature Index rangerer den geovitenskapelig forskningen ved Universitetet i Oslo på sjuendeplass blant europeiske universiteter.

Nature Index rangerer forskningsinstitusjoner etter antall vitenskapelige artikler og artikler publisert i ledende tidsskrifter. 2021-utgaven av rangeringen, som baserer seg på data fra 2020, plasserer Universitetet i Oslo (UiO) på sjuendeplass blant akademiske institusjoner i kategorien geovitenskap (Earth & environmental sciences).

Geovitenskap er fellesbetegnelse for fag som studerer jorda: først og fremst geologi, geokjemi, geomorfologi, glasiologi, hydrologi, meteorologi og geofysikk.

– Jeg er selvsagt svært fornøyd med dette, både som forsker og prodekan, sier Bjørn Jamtveit, prodekan for forskning ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

""
Bjørn Jamtveit. Foto: Yngve Vogt/UiO

– Flere institutter ved UiO har verdensledende fagmiljøer, men geofag har mange ledende miljøer tilknyttet samme institutt, sier Jamtveit til Titan.uio.no.

Institutt for geofag har hatt to sentre for fremragende forskning og har også to kandidater med i årets finaleomgang. De får også jevnlig tilslag på store stipender fra Det europeiske forskningsrådet (ERC).

Vilje til å satse stort

Jamtveit er selv geolog og har deltatt i flere av studiene som plasserer UiO høyt på Nature Index. Blant annet har han vært med på å utvikle en ny metode som avslører hemmelighetene til veldig dype jordskjelv.

Han trekker frem viljen til å satse stort som en viktig grunn til at geovitenskapen hevder seg internasjonalt.

– For min egen forsknings del var det svært viktig at Forskningsrådet begynte å lyse ut store prosjekter. Det var nødvendig å kunne søke store potter med forskningsmidler da vi startet opp vårt tverrfaglige forskningssamarbeid med forskere fra Fysisk institutt. Jeg tror flere av de andre av de fremste forskningsmiljøene ved Institutt for geofag har litt lignende bakgrunn.

– For norsk geovitenskap har det utvilsomt vært et konkurransefortrinn at petroleumsindustrien lenge bidro med finansiering både til petroleumsforskning og til grunnforskning med ganske perifer relevans til olje, sier Jamtveit.

Sjuendeplassen på Nature Index for Europa blir en tredjeplass hvis man ikke tar med de fire britiske representantene foran på lista. På verdensbasis ligger geovitenskapen ved UiO som nummer 52 på en liste som domineres av universiteter i Kina og USA.

I kategorien livsvitenskap ligger UiO på 39. plass i Europa, ifølge Nature Index.

Her kan du lese mer om den geovitenskapelige forskningen ved UiO:

Havet stiger, men bidraget fra smeltende is kan halveres frem mot 2100

Masseutryddelse skyldes trolig at vulkanske CO2-utslipp førte til drepende høye temperaturer

Deler av de trønderske fjellene har en så dramatisk historie at forskerne ble overrasket

– Feltarbeidet er grunnlaget for alt det vi geologer gjør

Isbreene krymper fortere enn for 20 år siden

Hvorfor fører noen jordskjelv til enorme skader mens andre blir borte langt under bakken?