Image
""

Heder for ekstraordinær innsats

Sabrina Sartori, Marianne Zeyringer, Matylda Guzik, Dag Trygve Eckhoff Wisland og Tor Sverre Lande får priser fra Universitetet i Oslo.

Hvert år deler Universitetet i Oslo ut Forskningsprisen, Utdanningsprisen, Formidlingsprisen, Innovasjonsprisen og UiOs pris for yngre forskere. Prisene er belønning for særskilt innsats og skal stimulere til økt innsats og være til inspirasjon.

I år gikk Utdanningsprisen til førsteamanuensis Sabrina Sartori, førsteamanuensis Marianne Zeyringer og førstelektor Matylda Guzik ved Institutt for teknologistudier. De får prisen for sitt store engasjement og sin innsats for utvikling av instituttets første masterprogram, Renewable Energy Systems.

Innovasjonsprisen går til professor Dag Trygve Eckhoff Wisland og professor emeritus Tor Sverre Lande ved Institutt for informatikk. De belønnes for forskningsdrevet innovasjon over lang tid, med resultater som har høstet internasjonal anerkjennelse både forskningsmessig og kommersielt.

Vinnerne mottar et diplom og 250 000 kroner som deles ut på UiOs årsfest 2. september.

– Vi er stolte og glade over det imponerende arbeidet våre ansatte legger ned gjennom både forskning, utdanning, innovasjon og formidling. Jeg gratulerer alle vinnerne på det varmeste, og jeg gleder meg til å overrekke prisene, sier rektor Svein Stølen i en pressemelding.