Image
21 mennesker samlet i en trapp

UiO-rektor Svein Stølen, dekan Solveig Kristensen og prodekan for forskning Bjørn Jamtveit (bakerste rad) sammen med stipendmottakere fra Matnat-fakultetet. Foto: Hilde Lynnebakken/UiO

Feiret forskere som har kapret eksklusive stipender

I dag hyllet Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet forskere som har klart å hevde seg i kampen om de mest attraktive stipendene.

Hvert år konkurrerer forskere fra hele Norge om stipender fra Norges forskningsråd og forskere fra hele Europa om midler fra Det europeiske forskningsrådet (ERC). I dag feiret Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet sine ferskeste stipendmottakere.

– Det snakkes mye om akademisk frihet for tiden, først og fremst med fokus på ytringsfrihet, men akademisk frihet handler også om å gjennomføre den forskningen som er mest spennende. Dette forutsetter at vi vinner frem i konkurransen om eksterne forskningsstipender, sa Bjørn Jamtveit, prodekan for forskning, til stipendmottakerne som var samlet i Fysikkbygningen ved Universitetet i Oslo (UiO).

På grunn av koronapandemien måtte fakultetet utsette feiringen i 2020 og 2021. Derfor var det først nå de kunne samle alle de suksessfulle forskerne fra de siste tre årene.

– Dette er ikke bare viktig for den enkelte stipendmottaker, men for hele organisasjonen. Disse stipendene står for en stor del av inntektene til fakultetet, sa Jamtveit.

En av dem som mottok hyllest fra Jamtveit og fra UiO-rektor Svein Stølen, var Svein-Erik Hamran fra Institutt for teknologisystemer. Han leder nemlig et nytt senter for fremragende innovasjon. Det heter Center for Space Sensors and Systems (CENSSS). De er allerede godt i gang, og du kan lese mer om det her: Norsk romindustri skal få økt konkurranseevne med nytt UiO-senter

EU-støtte

Stipender fra Det europeiske forskningsrådet (ERC) henger veldig høyt i forskningsverdenene. I løpet av de siste to årene har ERC har flere Matnat-forskere hevdet seg i den sylskarpe konkurransen om disse midlene.

François Renard ved Njord-senteret fikk Advanced Grant i 2020. Du kan lese mer om prosjektet hans her: Hvorfor fører noen jordskjelv til enorme skader mens andre blir borte langt under bakken?

Trude Storelvmo fra Institutt for geofag og Mathew Domeier fra Senter for Jordens utvikling og dynamikk (CEED) har fått Consolidator Grant fra ERC.

Startup Grant gir ERC til utvalgte unge forskere. Matnat-fakultetet har fått tre slike i løpet av 2021 og 2022: Kjetil Lysne Voje (Institutt for biovitenskap), Andre Laestadius (Hylleraas-senteret) og Eivind Undheim (Institutt for biovitenskap). Sistnevnte skal forske på en giftig larve som kan gi nye medisiner og plantevernmidler.

Anders Malthe-Sørenssen (Fysisk institutt) og Claudia Cicone (Institutt for teoretisk astrofysikk) er utpekt som EU-koordinator for prosjektene CompSci (Training in Computational Science) og AtLAST (Atacama Large Aperture Submillimeter Telescope).

Unge talenter

Hvert år deler Norges forskningsråd ut midler til unge forskertalenter. Mange slike stipender har de siste to årene tilfalt forskere ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet:

Ida Robertsen (Farmasøytisk institutt), Jonas Paulsen og Khuong V. Dinh (begge Institutt for biovitenskap), Marcel Moura (Njord/PoreLab), Anders Johan Eklund (Fysisk institutt), Ágnes Király og Grace Shephard (begge CEED), Gaute Linga (Njord), Désirée Treichler (Institutt for geofag), Ruiyun Li (CEES), Abril Carolina Castro Aguilera (Hylleraas-senteret), Sigurd Øien-Ødegaard (Kjemisk institutt) og Petra Kohutova (Institutt for teoretisk astrofysikk).