Image
Jim i Brasil

Jim Tørresen holder foredrag i Porto Alegre med masterstudentene Rafael Garcia og Guilherme Antonio Camelo fra Porto Alegre på Skype fra Oslo.

Samarbeid mellom sør og nord

Et av flere høydepunkter på dag to av oppholdet i Porto Alegre var da to masterstudenter ved Universidade Federal do Rio Grande do Sud, fra Ole-Johan Dahls hus i Gaustadbekkdalen, snakket til oss i Porto Alegre om hva de gjorde i sine masteroppgaver. En elegant vri i et strålende fordrag om robotikk og lærende systemer av Jim Tørresen!

Sammen med professor Jim Tørresen fra Institutt for informatikk og seniorrådgiver Karen Crawshaw Johansen fra vår enhet for håndtering av internasjonale relasjoner besøkte jeg to institutter ved Universidade Federal do Rio Grande do Sud (UFRGS), nemlig Instituto de informatica og Instituto de Fisica.

Instituto de informatica

Informatica

Den ene viktige årsaken til at jeg har besøkt UFRGS på min reise til Brasil, er de to samarbeidsprosjektene som seksjon for robotikk og intelligente systemer ved Institutt for informatikk ved UiO har med Instituto de informatico ved UFRGS. Det andre årsaken skrev jeg om her på bloggen i går.

Prosjektene, som faglig handler om robotikk og lærende systemer, ledes av Dante Barone ved UFRGS og Jim Tørresen hos oss. Prosjektet ”Collaboration on Intelligent Machines” er et INTPART-prosjekt som finansieres av Norges forskningsråd og Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU). Det andre prosjektet, ”Artificial Intelligence and Robotics”, er et UTFORSK-prosjekt finansiert av SIU. INTPART-prosjektet har også partnere i USA og Japan.

Prosjektene finansierer utveksling av studenter mellom partnere, samt utvikling og gjennomføring av felles seminarer og kurs. Hele eller deler av en masteroppgave kan gjennomføres hos en partner i prosjektet. De to brasilianske masterstudenten, Rafael Garcia og Guilherme Antonio Camelo fra UFRGS, som deltok på Skype fra Oslo, er på et ti måneder langt opphold i Norge. Prosjektene dekker også kortere opphold for deltagelse på felles intensivkurs og seminarer. Prosjektene startet i juni 2017 og har finansiering for tre år.

Veldig mange mennesker fra Instituto de Informatica kom for å møte oss. Takk til alle, men jeg vil rette en særlig takk professor Dante Barone, professor Jim Tørressens nærmeste samarbeidspartner ved UFRGS, og instituttleder professor Carla Freitas for mottagelsen og gjestfriheten. Det ble mange herlige timer med engasjerte forskere og studenter i flotte omgivelser. En interessant observasjon er at Instituto de informatica ved UFRGS er nokså likt vårt Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo.

Instituto de Física

Fisica

Sammen med Karen Cragshaw rakk jeg også et besøk til Instituto de Fícica ved UFRGS etter besøket på Instituto de Informatica.  Dette er et stort fysikk-institutt som tilsammen er en god del større en summen av Fysisk institutt og Institutt for Teoretisk Astrofysikk ved UiO. Det hører selvfølgelig med til historien at Instituto de Fícica på UFRGS også inneholder Departementa de Astronomia.

Instituttleder professor Cristiano Krug  og professor Naira Balzaretti presenterte instituttet og viste oss rundt i lokalene. Jeg gav Krug og Balzaretti en kort oversikt over hva vi driver med innen fysikk og astrofysikk ved UiO. Også innen fysikk og astrofysikk er det mange fellestrekk ved våre to institusjoner. Det er også her åpenbare muligheter for samarbeid i fremtiden, blant annet har de en aktivitet mellom fysikk og kjemi som er nokså lik vårt Senter for materialvitenskap og nanoteknologi. Instituto de Física jobber på CERN sammen med oss, og de var godt kjent med vår forskning innen solfysikk på Institutt for teoretisk astrofysikk.

Koblingspunktet

Før jeg avslutter denne rapporten fra Porto Alegre vil jeg rette en særlig takk til Nicolas Maillard, som i vårt system kan sammenlignes med en viserektor eller direktør med ansvar for internasjonale relasjoner.  Takket være Nicolas fikk Karen, Jim og jeg en mottagelse med rektor ved UFRGS som vi aldri kommer til å glemme. Tilretteleggingen og engasjementet rundt besøkene til fagmiljøene innen biovitenskap, informatikk og fysikk var også helt strålende. Jeg gleder meg til å ta i mot Nicolas med flere fra UFRGS når de kommer til Oslo, forhåpentligvis om ikke alt for lenge!

Er du interessert i forskningsnyheter om teknologi og realfag? Følg oss på Facebook eller abonner på nyhetsbrevet vårt.