Åpne standarder

Open
Nokså ofte, blant annet fra journalister, har jeg fått spørsmål rundt såkalte åpne standarder. Her er et forsøk på å svare på noen av spørsmålene jeg får. Hva er åpen standard? Det er en beskrivelse av noe som er kjent for alle og beskriver for eksempel hvordan dokumenter representeres, lagres og utveksles mellom datamaskiner. For å si det litt mer presist, en representasjonsform er standardisert dersom to eller flere systemer er enige om en felles representasjonsform. Igjen kan dette være hvordan et dokument representeres, lagres og utveksles slik at det kan brukes av minst to systemer. Hvis standarden er kjent for alle, ikke bare for noen, er den åpen. Jpeg er et eksempel på en åpen standard for representasjon av digitale bilder. Hva vil det si at en standard er lukket? Hvis for eksempel to organisasjoner eller bedrifter samarbeider om et felles prosjekt, så kan de bli enige om hvordan de skal utveksle informasjon seg imellom. De kan definere sin egen standard for utveksling av informasjonen og den vil i utgangspunktet ikke være åpen for alle, dvs. lukket. Hva er kriteriene for å bli godkjent som en åpen standard? Det er mange ulike organisasjoner som driver med standardisering, men det kan være veldig forskjellige ting som standardiseres, som for eksempel hvilken vei skruegjenger skal gå på en skrue til hvordan et dokument skal representeres for lagring og utveksling. Det viktigste kriteriet for en åpen standard er at alle kan gjøre seg kjent med den, og at den er godt beskrevet slik at det ikke oppstår misforståelser.  Generelt er åpne standarder bra fordi det gjør det lettere å utvikle nye systemer som er tilpasset det som allerede er kjent. Utfordringen kan være at hvis du standardiserer for tidlig kan det fra tid til annen være vanskelig å videreutvikle standarden. Standarden blir ikke fleksibel nok til å ta inn over seg ny teknologi og kunnskap. Det å definere en standard er nesten alltid et spørsmål om god ”timing”. Hvem får størst nytte av åpne standarder? Åpne standarder er viktig for alle, men til syvende og sist er det brukerne (eller konsumentene) som har mest nytte av åpne standarder. Det er de som kjøper systemene og bruker disse. Igjen kan vi ta standarden Jpeg for utveksling av bilder. Bruk av en slik standard gjør det lettere å utveksle bilder mellom dine egne systemer, for eksempel mellom ditt kamera, din mobiltelefon og din datamaskin. Det er også lettere å utveksle bilder med venner og bekjente over nettet. Hvis kameraet hadde representert bildene på en annen form enn det systemene på din datamaskinen kunne forstå må du oversette bildet til den formen som datamaskinen forstår. I dag kan du bare plugge kameraet til datamaskinen og kameraet oppstår som en egen enhet med bilder du kan se på skjermen på datamaskinen. Her er det mye standardisering som har gjort dette mulig. Alle er offisielt positive til åpne standarder, men det er åpenbart at store aktører som dominerer et gitt marked ikke er like begeistret for åpne standarder. Grunnen til dette er selvfølgelig at åpne standarder gir enklere tilgang for potensielle konkurrenter.  Svært mange datamaskiner har operativsystem fra Microsoft. Microsoft har en nettleser som heter Internett Explorer, men det finnes også andre nettlesere som Opera og Firefox. Dersom du som bruker ønsker å benytte Opera eller Firefox under operativsystemet til Microsoft må det finnes en ”kontakt” mellom systemene. Dersom denne kontakten er kjent for alle kan den betraktes som en åpen standard (eller defacto standard). Hvorfor fant man opp åpne standarder? Helt siden tidenes morgen har vi vært opptatt av å utveksle informasjon. Språket vårt er en slags standard for skriftlig og muntlig kommunikasjon. Produsenter av skruer måtte bli enige om hvilke vei gjengene på skruer skulle gå og hvor tykke gjengene skulle være, og dokumenter som representeres, lagres og utveksles mellom datamaskiner må kunne leses av ulike systemer. Personlig mener jeg at en standard ikke er en ordentlig standard før den er åpen for alle. Hva er det mest spennende som skjer innen feltet? Fra mitt ståsted er det nok det som skjer i utviklingen av den allestedsnærværende digitale infrastrukturen. Hvordan fremtidens informasjon skal representeres og distribueres fra et mangfold av innholdsprodusenter til alle sluttbrukeren som er over alt med sine digitale dingser. Her er det en mye upløyd mark, også når det gjelder standardisering. Hva vil skje om 10 år? En positiv utvikling av informasjonssamfunnet krever åpne standarder og en standard er ikke en standard med mindre den er åpen.  Dette vil være hovedtrenden! Hva frykter jeg mest? At store kommersielle aktører blir fristet av monopoltanken og at de derfor holder viktige informasjon som bør tilgjengeliggjøres som åpne standarder unna allmennheten.