Image
ERC-vinnere som har søkt fra MN

ERC-vinnere som har søkt fra MN

Kvalitet er fakultetets store fortrinn

Et av dekanatets delmål er at vi skal lykkes bedre innenfor tematisk forskning i Forskningsrådet og i EU. Det betyr dog ikke at vi skal gå på akkord med det som virkelig er vårt store fortrinn, kvalitet og evne til å jobbe langsiktig og grunnleggende. Fakultetet har to overordnete ambisjoner for strategiperioden; å utvikle vår kunnskapsarv i forhold til samfunnets behov og å styrke fakultetets posisjon som et internasjonalt forskningsfakultet. Vi skal lykkes med begge.

De siste ukene viser nok en gang at vi lykkes på de frie arenaene i Forskningsrådet og i EU - innen FRIPRO og ERC. Sven Wedemeyer er nummer 18 i rekken av personer som har fått ERC med base ved MN. Vi er her helt klart best i Norge og på linje med de andre gode universitetene i Norden. Det er dessuten viktig å merke seg at det er i denne pillaren i Horisont 2020 Norge leverer dårligst. Norge gjør det rimelig bra innen pillarene samfunnsutfordringer og konkurransedyktig næringsliv, men altså klart svakere innen fremragende vitenskap. Dette er ikke tilfelle ved MN. Fremragende vitenskap er vår fortrukne pillar. Her hevder vi oss på kvaliteten i vår forskning.

FRIPRO ga også i år god uttelling. Ni forskerprosjekter og fem unge forskertalentprosjekter. Vi har nå totalt 30 unge forskertalenter i våre rekker (tildelinger over de tre siste årene), og MN fremstår som en gedigen talentfabrikk. Universitetet i Oslo har også stor uttelling i fellesløft III. Her er UiOs andel, basert på tidligere prestasjoner i FRIPRO, 34 % eller 340 millioner. MN er den største bidragsyteren til UiOs store andel, og dersom fordelingsnøkkelen hadde blitt videreført, hadde vi fått prosjekter for 143 millioner. Vi endte noe lavere, men fikk god uttelling i form av seks prosjekter på tilsammen ca 120 millioner. Her er det store egenandeler. UiO dekker 50 %. Med andre ord 170 millioner til fri forskning fra basis. MN budsjetterte for å dekke vår store egenandel selv. I ettertid viser det seg at UiO sentralt legger inn i underkant av 25 % av totalbudsjettet. Dette tilfører fakultetet ressurser som vi nå benytter til å innfri ett syvende prosjekt - dermed legger vi inn egenfinansiert 85 millioner - til fri forskning. Vi gjorde det samme i Fellesløft II; finansierte ett prosjekt utover forpliktelsene, den gang 9 millioner i tillegg til Fellesløftet. Denne gangen altså så mye som 25 millioner i tillegg til forpliktelsene vi tok på oss da vi søkte. Dette fordi prosjektene er vurdert i tøff konkurranse og har vært gjennom en internasjonal kvalitetskontroll. Kvalitet skal premieres.