Image
CEED-researchers celebrated at EGU 2016

CEED-researchers celebrated at EGU 2016

Tre internasjonale priser til CEED - et verdensledende forskningsmiljø

Verdensledende forskningsmiljøer er en av seks hovedprioriteringer i Langtidplanen for forskning og høyere utdanning, og Regjeringen har varslet en opptrapping i bevilgningene. Dette er helt påkrevd når vi vet at Norge som forskningsnasjon, gjør det svakt innenfor pillaren Excellent science i Horisont2020. Norge leverer langt bedre innen Industrial leadership og innen Societal challenges. Da er det selvfølgelig viktig virkelig å verdsette de som hevder seg i forskningsfronten. Og nå er det flaggskipet The Centre for Earth Evolution and Dynamics (CEED) som fortjener store gratulasjoner.
 
Denne uken har CEED nemlig hentet hjem ikke mindre enn tre internasjonale priser under the European Geophysical Union general assembly i Wien. 
 
Størst av alt er det at Trond Torsvik, som første Nordmann mener jeg, har blitt beæret med den viktigste prisen innen geofag i Europa - og kanskje i verden; the Arthur Holmes Medal. Det er interessant og hyggelig å lese argumentasjonen! Og på godt norsk, ukens forsker.
 
Trond har, godt hjulpet av store bevilgninger fra NFR (inkludert SFF) og EU (inkludert ERC), virkelig bygd et senter som setter UiO og Norge på verdenskartet. Vi kan bare gratulere! Vi er både stolte og takknemlige.
 
Et sterkt kriterium for faglig gjennomslag og suksess er etter min mening en skikkelig faglig "ettervekst" samt internasjonal attraktivitet. Og også her har Trond og CEED lykkes. Vi kan nemlig gratulere Grace Shephard med the Arne Richter Outstanding Young Scientists award
 
Grace ble rekruttert til CEED rett etter avlagt PhD, og fikk nå kun to og et halvt år senere, denne høythengende prisen som en av de yngste gjennom tidene. Hun går straks inn i en ny stilling ved CEED, nå som VISTA fellow. Grunnlaget for prisen er gjengitt her.
 
Ikke nok med det, Hans Jørgen Kjøll fikk the Best Poster award in Tectonics for sitt Masterprosjektarbeid, og Hans Jørgen er nå CEED PhD student med Torgeir Andersen som hovedveileder. Gratulerer!
 
Vi ser ofte argumentasjoner rundt at gode forskere finnes i alle institusjoner og må sikres støtte. Det er for-så-vidt riktig, men jeg er vel så opptatt av gode forskermiljøer, miljøer som er robuste og som avler nye fremragende forskere. Og skal vi prioritere tror jeg det viktigere at vi klarer å understøtte disse fremragende forskningsmiljøene, enn de fremragende enkeltforskere. Vi må hele tiden utfordre oss selv på hvordan vi bruker ressursene - internt ved institusjonene - og nasjonalt, og kanskje er tiden moden til å vurdere om ERC og senterledere likevel burde kunne søke i ordninger som Fellesløftet. Ja, vi skal løfte frem nye forskningsledere, men vi må og understøtte de som virkelig duger. Og ingen er i tvil om at CEED duger ..