Image
forskerfilmlogo

Forsker: Ella Thoen fra Oslo Mycology Group ved Evogene, Institutt for Biovitenskap

Doktorgradsstipendiat Ella Thoen i Oslo Mycology Group ved Evogene, Institutt for Biovitenskap, jobber med å undersøke økologien til den svært utbredte soppslekten Mycena (hettesopper), som et av delprosjektene i doktograden sin.

I disse eksperimentene undersøker hun om disse soppene kan danne assosiasjoner med planterøtter eller om de er nedbrytersopper, som tidligere har vært antatt. Prosjektet er bare en liten del av et større prosjekt på denne soppslekten, hvor blant annet hele 19 arter skal bli genom-sekvensert, og deres forekomst i planterøtter i naturlige økosystemer blir kartlagt.

Ved hjelp av eksperimentene her på laben, håper hun på å få en bredere innsikt i hva disse soppene egentlig gjør ute i naturen. Først når man kjenner økologien til en art, kan man trekke slutninger om dens betydning i de større sammenhenger i naturen.


Forsker-serien

Av de flere hundre forskningsprosjektene som til enhver tid pågår ved Universitetet i Oslo, er det bare en liten del som noen gang når ut til et publikum utenfor sitt fagmiljø. Realfagsbiblioteket ønsker å åpne dørene inn til laboratoriene og vise noe av arbeidet i de matematisk- naturvitenskapelige fagmiljøene som biblioteket samarbeider med.

Tidligere filmer i serien kan du se på vår YouTube-kanal.