Image

Om årene som kommer og går, og en liten julehistorie!

Listen over saker jeg kunne ha nevnt fra året som har gått og hva som skal skje i året som kommer er lang. Noen refleksjoner om forskning og utdanning kommer litt lengre ned i dette innlegget, men først en liten julehistorie fra barndommen.

Om en helt spesiell juleopplevelse

Min barndoms jul besto av mye snø, godt skiføre, nissegraut, varm og kald ribbe, delfiakake og mange store og små ting som hører julen til. Jeg har mange erindringer fra julen på Sønsteby - et lite gårdsbruk på Vardalsåsen utenfor Gjøvik der jeg vokste opp. Akkurat nå, før julaften tar til, husker jeg særlig en juleopplevelsen. Det skjedde første juledag i 1969. Jeg var 10 år og hadde fått nye ski til jul - treski selvfølgelig.

Allerede før førstedagsfrokosten skulle fortæres måtte jeg ut og prøve skia. Det var allerede mye snø på Sønsteby og noen dager før jul  hadde vi laget skihopp over en plankestabel nederst på jordet. Vanligvis brukte jeg hoppski der, men tenkte - skitt la gå - jeg kan vel ta ett hopp med de nye langrennskia? Det gikk ganske bra, bortsett fra at den ene skia brakk tvers av noen meter etter landing.

En slukøret 10-åring ankom førstedagsfrokosten med en hel ski og en ski i to deler. Hva skjedde da? Jo, min far reiste seg opp fra frokostbordet uten å si et ord før han forsvant ut av huset. Etter noen minutter kom han tilbake med et nytt par ski - helt identiske til det paret jeg hadde fått kvelden før. Han hadde kjøpt to par ski til meg da han visste at jeg ville brekke et par ski i løpet av vinteret. (Jeg hadde for (u)vane å brekke 2-3 ski i løpet av vinteren i den alderen.)

Jeg husker jeg ble enormt glad! Jeg kunne fortsette å gå på mine nye ski, så rett etter frokosten var jeg igang igjen. Jeg måtte selvfølgelig love at jeg ikke skulle hoppe med langrennski noe mer. Nå hadde jeg altså 3 treski av samme type. Det hører med til historien at jeg brakk en ski til den samme vinteren, som selvfølgelig skjedde da fristelsen ble for stor. Jeg tok sats på en stor kul i et utforkjøring ned mot Osbakken ved Skumsjøen. Skia brakk, men fortsatt hadde jeg to ski igjen og de holdt ut sesongen.

Forskning skal være fri og åpen!

En av våre viktigste oppgaver er å hegne om og legge til rette for fri og åpen forskning. Historien er full av eksempler på at det er den grunnleggende langsiktige og åpne forskningen som skaper de store fremskrittene. Fri og åpen forskning er grunnlaget for en bærekraftig samfunnsutvikling. Slik har det vært lenge og slik vil det være i uoverskuelig fremtid (jeg mener for alltid!). Det er derfor hyggelig at vi lykkes godt på de åpne forskningsarenaene (Norges forskningsråd, European research Council). Årets søknadsrunde til Sentre for Fremragende Forskning (SFF) med innlevering av skisser viser stor aktivitet på fakultetet. Vi har levert hele 20 skisser der vi er vert, og i tillegg deltar vi på ytterligere 10 skisser. Dette er bra, selv om vi må legge til at nåløyet er trangt. Konkurransen er knallhard, men jeg er optimist. Neste år blir spennende for da skal de endelige søknadene sendes.

Norge trenger realister og teknologer

Etterspørselen etter kandidater med utdanning innen realfag og teknologi har vært stor lenge, og til tross for at det forventes tøffere tider i arbeidsmarkedet vil etterspørselen etter realister og teknologer være stor i årene som kommer. Ungdommen har tatt dette inn over seg, og i perioden 2011-2015 har vi på landsbasis opplevd nærmere 20 % økning i søkertallene (førstevalgsøkere). Det som er ekstra hyggelig er at vi i samme periode har hatt en økning som er nesten tre ganger høyere en landsgjennomsnittet. Høsten 2015 rundet vi 2 førstevalgsøkere per studieplass – ”all time high”! Jeg er overbevist om at grunnen til økningen er at samfunnet rundt oss etter hvert har oppdaget at vi gir en meget god utdanning, og med den innsatsen som legges for dagen er jeg 100 % trygg på at det vil fortsette. Mye tyder på at den positive trenden vi fortsette i 2016.

Produktive år

Mye mer kunne ha vært nevnt fra året som har gått og listen er lang over de muligheter som åpner seg neste år og i årene sommer. Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet har gjennomført nok et produktivt år. Takk for innsatsen i året som har gått, og en riktig GOD JUL og GODT NYTT ÅR til alle våre samarbeidspartnere, medarbeidere og studenter. Gleder meg til 2016 og nye fremskritt innen forskning og utdanning.