Roger Penrose: Fashion, Faith and Fantasy in the New Physics of the Universe

Sir Roger Penrose er forskerlegenden bak så fundamentale resultater som singularitetsteoremet, slingkvantegravitasjon, penrosediagrammet og penrosetessellering, der førstnevnte var et samarbeid med Stephen Hawking. Penrose er dessuten kjent som populærvitenskapelig forfatter bak bøker som The Nature of Space and TimeThe Road to Reality og Shadows of the Mind. I oktober besøkte han Oslo for å presentere sin nyeste bok: Fashion, Faith and Fantasy in the New Physics of the Universe.