Image

Viten på lørdag: Lykkelig alderdom

Før eller siden blir du gammel. Hva kan du selv gjøre for å få det så bra som mulig?

Viten på lørdag er en rekke populærvitenskapelige seminarer. Seminarene er et samarbeid mellom tre fakulteter: Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Det medisinske fakultetog Det samfunnsvitenskapelige fakultet. I forbindelse med UiO-festivalen slår vi oss denne gangen på lag og arrangerer et felles seminar på tvers av fagfeltene våre.