Image
SKO2019

Kunnskapsutvikling for et friskt og produktivt havområde

Et utvalgt med representanter fra Meteorologisk institutt (MET), Norsk institutt for vannforskning (NIVA), Havforskningsinstituttet (HI), Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU); Universitetet i Agder (UiA) og Universitetet i Oslo (UiO) forslår et nytt stort program for forskning, utdanning og innovasjon med fokus på havområdet bestående av Skagerrak, Kattegat og Oslofjorden.

Rapporten presenteres av utvalgets leder, Nils Chr. Stenseth, under Arendalsuka, mer presist i lokalene til Universitetet i Agder kl. 08.00 den 14. august. Jeg anbefaler alle som er i Arendal til uka å ta seg en tur innom UiA-teltet, hvor vi også byr på frokost, innlegg om hva partnerne gjør på feltet i dag, noen smakebiter på forskningen, samt panelsamtale om hva vi vil med satsningen.

Utvalget foreslår at det etableres et program for forskning, utdanning og innovasjon, som favner en serie med konkrete prosjekter koblet sammen gjennom felles aktiviteter og utnyttelse av felles infrastrukturer. Programmet bør etter deres mening ha en tverrfaglig profil som kombinerer bio- og geofaglige problemstillinger, og knytter disse til «data science» som i stor utstrekning tilhører matematiske og informatiske fag. Instrumentering er også en del av bildet, og på sikt vil det være viktig å inkludere samfunnsfaglige og humanistiske perspektiver.

Utvalget skisserer videre de økonomiske rammene for et slikt program, og foreslår konkret hvordan havnasjonen Norge, gjennom Norges forskningsråd, kan organisere en økt satsing på forskning og innovasjon med fokus på hav og kystsone.

Møt opp og hør presentasjonene i Arendal og/eller les mer om hva utvalget foreslår på nettet. Det står mye interessant og viktig i denne rapporten. Min oppfatning er at dette kan bli noe av det viktigste Norge skal satse på de neste ti årene!

Er du interessert i forskningsnyheter om realfag og teknologi: Følg Titan.uio.no på Facebook eller abonner på nyhetsbrevet vårt