Image
November-1

David Cameron(ifi), Jan Inge Faleide(geo) og Anis Ayati(matte), UiOs glittrende foredragsholdere på årest November-konferanse i Rio de Janeiro.

Sterke bidrag fra Universitetet i Oslo

November-konferansen arrangeres for femte gang i Rio de Janeiro, og Universitetet i Oslo har vært tydelig til stede med sterke bidrag innen digitalisering, strømningsmekanikk og geologi/geofysikk.

I går hadde jeg gleden av å holde et av åpningsinnleggene på den femte November-konferansen i Rio de Janeiro. Jeg benyttet anledningen til å gi publikum en kort introduksjon til konferansens historie. November-konferansen, som i år hadde 130 deltagere, er en del av ”The Norwegian-Brazilian Business and Science Week”, som arrangeres for første gang. Denne ”uka” startet i Belém i Amazonas i forrige uke, der Universitetet i Oslo også har vært sterkt til stede med forskere fra Naturhistorisk museum og Institutt for geofag.

November-konferansen besto i år av seks delseminarer, med sterke bidrag fra Universitet i Oslo på tre av seminarene. Tema på disse tre seminarene var digitalisering, strømningsmekanikk og geologi/geofysikk. Hele programmet for årets November-konferanse kan du finne her.

Digitalisering

David Cameron fra Institutt for informatikk presenterte SIRIUS, et av våre Sentre for forskningsdrevet innovasjon(SFI), rettet mot håndtering av store datamengder. I tillegg var det David, sammen med Francisco Moura Duarte fra The Federal University of Rio de Janeiro, som hadde satt sammen og ledet seminaret om digitalisering.

David Cameron holdt også årets hovedforedrag på November-konferansen. Davids tema var selvfølgelig digitalisering, og forsamlingen fikk høre et gjennomtenkt og meget godt fremført foredrag om betydningen av digitalisering generelt og for energi-sektoren spesielt. Det hører med til historien at David, sammen med partnere i Brasil, også har fått støtte fra Senter for Internasjonalisering av Utdanning (SIU) under programmet InternAbroad for å sende informatikkstudenter på praksisopphold hos partnere i Brasil.

Strømningsmekanikk

Sammen med Joao Carneiro fra selskapet ISdB Flowtech i Brasil arrangerte Anis Awal Ayati fra Matematisk institutt seminaret om strømningsmekanikk. Anis presenterte på seminaret et arbeid han og kolleger i Norge gjør sammen med partnere i Brasil. Prosjektet handler om å forstå turbulens når gass og vann strømmer samtidig i rør, og resultatene har blant annet fremkommet gjennom bruk av eksperimentelle fasiliteter ved Universitetet i Oslo og ved Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.  Samarbeidet Anis og medarbeidere på Matematisk institutt har med brasilianske partnere fikk støtte under UTFORSK-programmet i SIU i 2016.

Geologi/geofysikk

Sesjonen ble organisert og ledet av Ritske Huismans ved Universitetet i Bergen og Monica Heilbron fra the State University of Rio de Janeiro. Jan Inge Faleide fra Institutt for geofag  ga UiOs bidrag, et interessant foredrag om hvordan geologien under Atlanterhavet har utviklet seg gjennom flere hundre millioner år. Han ga også en interessant sammenligning av kontinentalsokkelen utenfor Norge med kontinentalsokkelen utenfor Sør-Amerika. Som delseminaret om strømningsmekanikk bygget også dette seminaret på et langvarig samarbeid mellom University of Sao Paulo, State University of Rio de Janeiro, Universitetet i Bergen og Universitetet i Oslo.  Denne samarbeidskonstellasjonen er de siste årene støttet av en felles utlysning mellom Capes i Brasil og SIU i Norge. De søker nå videre støtte til dette samarbeidet.

November-2

Avsluttende kommentar

Nok en vellykket November-konferanse er gjennomført. Takk til alle deltagerne fra Norge og Brasil, og fra meg en særlig takk til David, Anis og Jan Inge for strålende foredrag og gode faglige bidrag fra UiO til årets konferanse. Det var også hyggelig å få statssekretær i Olje- og energidepartementet Ingvil Smines Tybring-Gjedde på besøk. Hennes oppmuntrende sluttappell stimulerer til videre utvikling av samarbeidet mellom Norge og Brasil. Jeg vil også takke generalkonsulen i Rio de Janeiro, Sissel Hodne Steen, for hennes entusiastiske tilstedeværelse og bidrag i vår samhandling med brasilianske institusjoner.

Er du interessert i forskningsnyheter i realfag og teknologi? Følg Titan på Facebook eller abonner på nyhetsbrevet vårt.