Anvendelse utelukker ikke fremragende grunnforskning ..

Jeg har brukt tre lysark mye i ulike presentasjoner de seneste årene. Det første har tittelen "excellence in science", det andre "excellence in innovation" og den tredje "excellence in talent development".  Inger Sandlie og Truls Norbys forskning er utgangspunktet, men det er ikke dem jeg har bilde av på lysarkene. 

Bildene viser deres tidligere PhD-studenter Christian Kjølseth, Agnete B. Fredriksen og Geir Åge Løset. Disse har nå ledende stillinger i oppstarts-selskapene CoorsTek Membrane Science, Vaccibody og Nextera. Alle med tilhold i Forskningsparken - på UiOs Campus. Alle selskapene er "basert på" forskning publisert i Nature og Science-tidsskrifter.

Interessant?

Fremragende grunnleggende forskning og anvendelse er selvfølgelig ikke nødvendigvis noen motsetning. "Vi driver med grunnforskning. Men med jevne mellomrom oppdager vi en mulighet", sa Inger til Uniforum da de presenterte henne som den første vinneren av UiOs innovasjonspris i august 2011. "Noen mener det ikke blir god grunnforskning av å samarbeide med industrien. Men jeg mener at den blir bedre", sa Truls til samme tidsskrift ett år senere, da han ble den andre vinneren.

Denne typen tenking smitter. Stadig nye "innovatører" utdannes i gruppene. Noen er nevnt. Flere er verken glemt eller nevnt.

Jeg har ikke tenkt til å underkommunisere dette budskapet. Kvalitet i forskning, kvalitet i innovasjon og kvalitet i utdannelse. UiO er mangfoldig.

Fredagens Science-artikkel fra Truls forskningsgruppe nødvendiggjør en justering av lysarkene. Ikke vanskelig å motivere seg for den jobben!