Aksjonsforskning, PhD-utdanning og kapasitetsbygging

Det er mange grunner til at DHIS2 har blitt en suksess. De tre viktigste grunnene er aksjonsforskning på høyt internasjonalt nivå, utdanning av PhD-studenter, og systematisk kapasitetsbygging i det globale sør.

Kapasitetsbygging

I mitt forrige blogginnlegg og i den påfølgende og mer detaljerte artikkelen av Gunhild Haugnes på Titan.uio.no kan du lese om DHIS2 og hva som skjedde på DHIS2 Academy for et par dager siden. Kort og godt imponerende!

DHIS2 Academy handler om kapasitetsbygging og det er siden oppstarten i 2011 gjennomført 47 academies med til sammen 2645 deltagere. De 47 academies har produsert til sammen 347 dager med kurs.  Våren 2017 er det planlagt 10 nye academies. Kapasitetsbyggingen knyttet til DHIS2 i det globale sør fortsetter med stor styrke.

Stor produksjon av PhD-kandidater

Så langt har 45 kandidater fra det globale sør tatt sin doktorgrad ved UiO knyttet til utviklingen av helseinformasjonssystemet DHIS2.  Brorparten av disse arbeider fortsatt med utvikling og implementering av DHIS2 i de landene de kommer fra. I tillegg er det akkurat nå 25 aktive PhD-studenter ved UiO knyttet til prosjektet. Wilfred Senyoni, som jeg skriver litt mer om nedenfor, er en disse.

Aksjonsforskning

Aksjonsforskning er forskning som utføres ved at forskeren er tett på den virksomheten eller det området som studeres. Formålet med aksjonsforskning er å oppnå direkte og umiddelbar effekt på det området som studeres. DHIS2 er et resultat av aksjonsforskning på høyt internasjonalt nivå over mange år.

Samhandlende systemer

Wilfred Senyoni er PhD-student ved UiO veiledet av professor Kristin Braa fra Institutt for informatikk. Wilfred er faktisk våre siste PhD-student finansiert gjennom den såkalte Kvote-ordningen. Dette var en ordning som Regjeringen avviklet for ett år siden. Veldig synd, fordi  tilfanget av PHd-studenter gjennom Kvote-ordningen har vært veldig viktig for utvikling og bruk av DHIS2, ikke minst i de landene som disse studentene kommer fra.

Wilfred Senyoni utfører for tiden feltarbeid i Tanzania. Under DHIS2 Academy var han i tillegg en av instruktørene og han ledet avslutningen der alle kursdeltagere fikk sin diplomer. Han ledet denne seansen med både humor og innsikt, ikke minst likte jeg introduksjonen av Departementsråden fra Helsedepartementet i Tanzania. Departementsråden sto for utdeling av diplomene.

Wilfred driver med aksjonsforskning og han arbeider spesielt med hvordan DHIS2 effektivt skal samhandle med andre systemer, innenfor et land som Tanzania og på tvers av land i Afrika. En viktig del av arbeidet er knyttet til utvikling av mobile løsninger.  Noe å lære av for Norge!

På Safari

Wilfred var også vår vert på safari i går der jeg fikk se alle de viktige dyra, bortsett fra løvene. Det flotteste var nok alle giraffene som spankulerte rundt bilen, men jeg så elefanter, bøffler, vannbukker, antiloper, flere typer apekatter, mange fargerike fugler, en haug med flodhester, samt en liten puslete krokodille.

...og så har jeg ikke glemt at finansiell støtte fra Norad og andre givere har vært helt avgjørende for at dette prosjektet har lykkes!