Hva er eScience?

Mange har spurt meg hva som menes med ordet eScience (eVitenskap). Under følger den beskrivelsen/definisjonen som ble utarbeidet i forbindelse med etableringen av det norske eScience-programmet (eVITA).

[BAD IMAGE  LINK]

eVitenskap består av en samling raskt voksende fagfelt som har som hovedmål å forstå og løse komplekse og virkelighetsnære problemer og fenomener. eVitenskap utgjør synergien av følgende tre hovedelementer:

  • Utvikling av ny teori, nye modeller, metoder, algoritmer og programvare rettet mot viktige beregnings- og dataintensive vitenskapelige og industrielle problemstillinger.
  • Etablering og utvikling av en velfungerende eInfrastruktur som inkluderer regneressurser, ressurser for lagring av store datamengder, høyytelse digital kommunikasjon, samt programvaresystemer som gjør disse ressursene tilgjengelig for brukere.
  • Informasjons- og kommunikasjonsteknologiske løsninger for sikker og optimal utnyttelse av tilgjengelige regneressurser og for håndtering av store datamengder."

Denne beskrivelsen/definisjonen er hentet fra "Programplan for eVitenskap" fra 2005 som dere finner her. Wikipedia har også sin versjon!