“I am in love with DHIS2!”

Gjennom flere år har forskere ved Universitetet i Oslo utviklet helseinformasjonssystemet DHIS2. Dette systemet fikk UiOs innovasjonspris i 2013 og systemet blir stadig større og det sprer seg til stadig flere land, særlig i Afrika og Asia. Les også denne ferske saken om DHIS2 på Titan.uio.no.

For øyeblikket befinner jeg meg i Dar es Salaam i Tanzania og her har jeg hatt gleden av å følge den siste dagen av et DHIS2 Academy. Jeg registrerte at det var deltagere fra 18 land tilstede på dette kurset. Mer enn 60 deltagere fra helsemyndighetene i disse landene fikk opplæring i hvordan DHIS2 skal settes opp (eller konfigureres) for å kunne brukes som nasjonalt system for håndtering av helsedata.

Stadig flere land bruker DHIS2

Jeg noterte at det var deltagere og kursledere fra følgende land (i alfabetisk rekkefølge) tilstede på dette DHIS2 Academy: Afghanistan, Angola, Burkina Faso, Gambia, Kenya, India, Kongo, Malawi, Myanmar, Namibia, Rwanda, Sierra Leone, Sudan, Uganda, Tanzania, Togo, Zambia og Zimbabwe. Kurset ble avsluttet med en prøve på hva deltagerne hadde lært. Alle deltagerne besto prøven. Den som fikk best resultat på prøven var en kvinne fra Myanmar, som fra 1. Januar 2017 skal rulle ut DHIS2 over hele landet. Kort og godt imponerende at et system utviklet i Gaustadbekkdalen i Norge i løpet av kort tid blir nasjonalt helseinformasjonsystem i Myanmar!

“Jeg er forelsket i DHIS2!”

En av representanten fra Angola, som er et av de siste landene som nå planlegger å ta i bruk DHIS2 på nasjonalt nivå, sa til meg; “I am in love with DHIS2!” Litt senere sa en av representantene fra Afghanistan i sitt innlegg; “I am beginning to fall in love with DHIS2!” En av årsakene til at han ikke var helt klar til å “gifte” seg med DHIS2 var at mens vi skriver og leser fra venstre mot høyre er det motsatt i land som Afghanistan. Professor Kristin Braa, som leder hele DHIS2-prosjektet både i Norge og internasjonalt, kunne imidlertid fortelle at dette løses i nye versjoner av DHIS2. Litt vanskeligere er det å få på plass et system som håndterer alle mulige varianter av kalendere som finnes verden over. Også dette er løsbart, men jeg kan forsikre mine lesere om at akkurat denne utfordringen ikke er helt triviell!

Hva er DHIS2 Academy?

Opplegget som kalles DHIS2 Academy ble startet av UiO i 2011. I dag drives DHIS2 Academy av et globalt nettverk av DHIS2-eksperter koordinert fra Oslo. Det kurset jeg var på denne uken handlet om opplæring i hvordan DHIS2-plattformen skal konfigureres på nasjonalt nivå. Derfor var det på dette seminaret stort sett representanter fra landenes helsemyndigheter. Til våren er det planlagt 10 nye DHIS2 Academies med fokus på ulike tema, også hvordan helsearbeiderer ute i felt kan bruke DHIS2 når de samler inn data.

Hva er DHIS2?

DHIS2 er et helseinformasjonssystem (eller et integrert datavarehus for nasjonale helsesystemer) som har som hovedmålsetting å sikre høykvalitet informasjon for viktige beslutninger som må fattes av helsemyndigheter på ulike nivåer. DHIS2 er åpen kildekode utviklet for å samle inn, rapportere, analysere og spre helsedata. DHIS2 står for District Health Information System 2. Selv om D'n i DHIS nå er historisk, så beholdes D'n siden DHIS2 har blitt en merkevare over hele verden.