Image
GodJul

Julestemning ved Myrasundet

En julegave helt utenom det vanlige

Nok et fremgangsrikt år er gjennomført ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo. Det er mye jeg kan skrive om fra året som snart går inn i historien, men jeg skal nøye meg med å kommentere årets formidable julegave til forskningen ved landets eldste og beste universitet. GOD JUL!

Hjertelig takk

Selve julegaven skal jeg komme tilbake til, men jeg vil først takke alle som har bidratt til at vi har fått denne julegaven. Takk til alle våre forskere som driver kunnskapsutvikling (forskning) på høyt internasjonalt nivå, takk til alle våre forskere som skriver strålende gode søknader om midler til forskning og takk til vår fremragende administrasjon som deltar i utviklingen av forskningen og av søknadene til Norges forskningsråd, EU og andre organisasjoner som støtter forskning. Det er dere som sørger for at Universitetet i Oslo (UiO) er et internasjonalt ledende forskningsintensivt universitet.

Formidabel tildeling av forskningsmidler til UiO

Årets tildeling, kunngjort denne uka, fra Norges forskningsråd til forskerprosjekter, støtte til yngre forskere og mobilitetsstipend overgikk alle forventninger. Det er helt naturlig at UiO topper listen over tildeling av denne type midler til forskningsinstitusjonene i Norge. Det har vi gjort så lenge jeg har vært i bransjen, men jeg kan ikke erindre at vi har fått en så stor andel tidligere. Tildelingen for 2019 til UiO er over dobbelt stor som neste institusjon på lista. Dette er formidabelt. Tar vi også med tildelingene til våre universitetssykehus (OUS og AHUS) blir bildet enda litt bedre for UiO.

Hele UiO – det store laget

Forskere ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet har som vanlig gjort det meget bra, men det er også grunn til å skryte av våre kolleger på andre fakulteter ved UiO. Tildelingen av midler innen livsvitenskap, medisin, samfunnsvitenskap og humaniora er også meget god. Hjerteligste gratulasjoner også til dere!

Nye muligheter

Selv om uttellingen er meget god har vi også mange gode søknader som nesten nådde opp. Jeg skulle selvfølgelig gjerne sett at flere av disse fikk gjennomslag, men vi kan trøste oss med at disse søknadene kan gjenbrukes, forbedres og kombineres med nye idéer til neste søknadsrunde som kun er noen måneder unna.

Yngre forskere

Enda mer bemerkelsesverdig enn det samlede volumet på tildelingen av midler var tilslaget for yngre forskere. Yngre forskere ved UiO hentet hjem hele 25 prosjekter, som er litt i overkant av 45% av alle prosjektene som fikk støtte i denne runden. Til sammenligning fikk de to neste institusjonene på lista henholdsvis 4 og 3 prosjekter til yngre forskere. Dette er en voldsom forskjell, men det illustrerer også hvorfor UiO ligger høyt på internasjonale rangeringer av universiteter. Graver man seg enda litt dypere ned i tallmaterialet og ser på tildelingen innen naturvitenskap og teknologi under ordningen med fri prosjektstøtte hentet yngre forskere på fakultetet hjem hele 8 av totalt 14 prosjekter. Stas!

En julegave litt utenom det vanlige

Det bør ikke komme som en overraskelse på noen at dekanen ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo er ganske godt fornøyd med denne julegaven.

Kjære medarbeidere over hele Universitetet i Oslo, kjære alle gode samarbeidspartnere i næringsliv og offentlig sektor, og kjære alle trofaste lesere av min blogg; GOD JUL!