Image
UFRGS-bilde

Sammen med ledelsen ved UFRGS. Rektor ved UFRGS, professor Rui Vicente Oppermann (mellom Jim og meg) har sin PhD-grad fra Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Fra 60 grader nord til 30 grader sør

Dagens møte med ledelsen og et par unge forskere på Universidade Federal do Rio Grande do Sul ble en overveldende positiv opplevelse. Byen der dette univeritetet har sitt hovedsete heter Porto Alegre og den befinner seg i Brasil litt over 30 grader syd for ekvator. Så langt syd på vår verdifulle klode har jeg aldri vært før!

Første punkt på dagens program var en dialog med hele ledelsen ved det føderale universitetet i delstaten Rio Grande do Sul. Dette universitetet ligger i og omkring byen Porto Alegre helt syd i Brazil. Dialogen  med ledelsen skjedde i form av en slags rundbordskonferanse der vi i løpet av vel en time gjennomførte en bred faglig og politisk samtale om forskning og utdanning.  Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) er et breddeuniversitet og har mange likhetstrekk med Universitetet i Oslo(UiO). 

Bærekraft på dagsorden

Vi gjennomgikk hva vi allerede samarbeidet om og hvilke muligheter vi har for å sette i gang nye fellesprosjekter mellom våre to universiteter. Vi kan ikke samarbeid om alt, men mulighetene finnes i hele bredden av vår fagportefølje ved UiO. Av nye muligheter merket jeg meg for eksempel UFRGS arbeid med klimautfordringene i Antarktis, som ganske sikkert har interessante koblinger til vårt arbeid rundt klimautviklingen i Arktis. Innen fornybar energi, og særlig innen sol, fant vi også raskt felles interesser. Utvikling av smarte by-løsninger er også et tema, for UFRGS i samarbeid med myndighetene i Porto Alegre, for oss i samarbeid med Oslo Kommune. Stikkordet for samtalen mellom våre lille delegasjon fra Oslo og den store forsamlingen fra UFRGS var bærekraft. Det gledet meg stort at nesten alle tema vi berørte handlet om å bidra til å skape en bærekraftig fremtid for alt og alle.

To grunner

Det er to direkte grunner til at jeg er her i Porto Alegre. Den ene  grunnen er at Jim Tørressen ved Institutt for informatikk har to prosjekter innen robotikk med fagmiljøet her ved UFRGS. I morgen skal jeg besøke dette miljøet sammen med Jim, og en reportasje fra besøket på institutt for informatikk ved UFRGS kommer her på bloggen i løpet av kort tid, kanskje allerede i morgen. Den andre grunnen er at Hedvig Nordeng på Farmasøytisk institutt har et samarbeidsprosjekt med UFRGS. Hedvig kunne dessverre ikke være med hit, men jeg fikk anledning til å møte to unge forskere som arbeider i dette samarbeidsprosjektet.

AlexandroLucas

Augusto  og Lucas

Prosjektet med UFRGS, samt partnere i USA og Russland, er knyttet til den strategiske satsingen PharmaTox som ledes av Hedvig Nordeng. Pharmatox inneholder også EU-prosjektet ”ERC StG DrugsInPregnancy”.  Dette er et tverrfaglig prosjekt der en av oppgavene er å forstå hvordan bruk av medikamenter under svangerskap påvirket barnets fysiske og mentale helse gjennom resten av livet. Augusto dos Santos, som er masterstudent på UFRGS, gav en glimrende presentasjon av prosjektets aktiviteter i Porto Alegre. Kort og godt en imponerende presentasjon av en meget engasjert og engasjerende masterstudent. Lucas Fraga, en like klar og tydelige post.doc i gruppen ved UFRGS, tok oss med gjennom laboratoriene. Det herligste øyeblikket var da vi fikk innblikk i hans helt rå-ferske forsøk knyttet til samarbeidet med Universitetet i Oslo. Forsøkene starter i morgen! Han skal i disse forsøkene studere hvordan embryoer av kylling påvirkes av medikamenter. Spennende forskning!

Om lag ¼ rundt jorda.

Siden Oslo er omtrent 60 grader nord og Porto Alegre er omtrent 30 grader sør er avstanden mellom Oslo og Porto Alegre noe mer enn ¼ rundt jorda. Det hadde vært temmelig nøyaktig ¼  rundt jorda dersom Porto Alegre og Oslo hadde ligget på samme lengdegrad.