Image

Roger Antonsen er en av våre mange profilerte formidlere[scald=1041:sdl_editor_representation]

Engasjement og hjertelig tilstedeværelse

Jeg har både vært ”flue på veggen”, dvs. sittet på bakerste rad, når Roger Antonsen har forelest og jeg har hatt gleden av å holde populærvitenskapelige foredrag sammen med Roger. Det er, for meg, ingen stor overraskelse at våre 6000 realfag- og teknologistudenter har kåret Roger Antonsen til årets foreleser.

Foreleseren

Årets foreleser blir annonsert av Hans Petter Taugbøl Kragset, leder av Matematisk-naturvitenskapelig studentutvalg (MNSU), under årets feiring av realfag og teknologi ved UiO – RealMoro. Det foregikk i Sophus Lies Auditorium. Titan.uio.no var selvfølgelig tidlig ute med nyheten og studentenes begrunnelse finner dere under nyhetssaken der.

Årets foreleser, Roger Antonsen, kunne ikke være tilstede i Sophus Lie, men vi fikk en engasjert og takknemlig prisvinner ”live” fra Berkeley, University of California, der Roger for tiden er på forskningsopphold.

Formidleren

Da jeg var instituttledere på Institutt for informatikk hadde jeg gleden av å ansette Roger Antonsen. Jeg har også ved noen anledninger holdt populærvitenskapelig foredrag sammen med Roger. I 2011, da vi feiret at Universitetet i Oslo var 200 år, besøkte Roger og jeg noen videregående skoler der vi holdt et foredrag med tittelen ”Fra ingenting til overalt – en reise i informatikkens historie.”

Jeg fikk lov til å starte disse forelesningene med min favoritthistorie, nemlig oppdagelsen (eller oppfinnelsen) av tallet NULL, men det tok først ”fyr” hos elevene når Roger kom på scenen med historier om Wilhelm Gottfried Leibniz og intelligente sjongleringsballene. Må oppleves!

Engasjement og hjertelig tilstedeværelse

Vi har mange glimrende forelesere og formidlere på Universitet i Oslo, men Roger er en foreleser og formidler med en sjelden evne til å leve seg inn i stoffet – han formelig lever med og i matematikken og informatikken som formidles. Jeg har sett det i aksjon, mange ganger. Det er en sann glede å oppleve! Kjære Roger – GRATULERER med veldig velfortjent pris som årets foreleser!