Image
PhD-day

Slik så det ut da vi annonserte PhD-day 2014. Her er jeg og Live Rasmussen, leder av Realfagsbiblioteket, sammen med en knippe PhD-studenter.

PhD-day og karriere

For tredje gang inviterer vi, sammen med vårt utmerkede Realfagsbibliotek, til PhD-dag i Vilhelm Bjerknes hus. Årets hovedtema er karriere(planlegging), og vi har vært så heldige å få selveste sjefen i Innovasjon Norge, Anita Krohn Traaseth til åpningen i år.

Formidling

PhD-day arrangeres altså i Vilhelm Bjerknes hus fredag 10. Juni, altså om en snau uke. Jeg oppfordrer alle, ikke bare PhD-kandidater, til å ta turen innom arrangementet, og jeg vil særlig fremheve utstillingen med postere der mange av våre PhD-kandidater konkurrerer om premien for årets beste poster. Det er  som vanlig mye bra i år og her finner du korte tekster om de posterne som stilles ut i år. Besøker du Vilhelm Bjerknes hus kan du i tillegg snakke med kandidatene om deres arbeider.

Karriere(planlegging)

PhD-utdanningen er en forskerutdanning og kandidatene er naturlig nok opptatt av sin videre karriere etter endt utdanning. Mange vil havne i forskningsmiljøer på universiteter, hos forskningsinstitutter, i næringslivet og enheter i offentlig sektor. En forskerutdanning kan imidlertid også komme til nytte på andre områder. I fjor sto stortingsrepresentant Kristin Vinje for åpningen der hun fortalte om hva hennes forskerutdanning (doktorgrad fra Kjemisk institutt på UiO)  har betydd for hennes karriere og at den er viktig for den jobben hun nå gjør på Stortinget. 

Anita Krohn Traaseth åpner PhD-day

I år er vi så heldige å få Anita Krohn Traaseth, administrerende direktør i Innovasjon Norge, til åpningen av PhD-dagen. Jeg skal på ingen måte forskuttere hva hun kommer til å si, men jeg er rimelig sikker på at Traaseth vil peke på betydningen av høykompetent arbeidskraft og ikke minst at god skolering i forskning er en forutsetning for å skape nye lønnsomme arbeidsplasser, enten disse er i etablert næringsliv eller oppstår gjennom etablering av nye bedrifter.

Hva kan en forskerutdanning brukes til?

Vi har over 700 aktive PhD-studenter på fakultet og vi er opptatt av at disse får god rådgivning i forhold til sin videre karriere. En forskerutdanning er selvfølgelig en utdanning som gir en skolering i det å være/bli forsker, men en slik utdanning har også stor nytte dersom man ikke blir forsker senere i livet.

I tillegg til at årets PhD-dag har et særlig fokus på karriere (employability) støtter vi helhjertet opp om studentenes egne karrieredager som dagen@ifi og RealKarriere. Videre har vi etablert et introduksjonsseminar for nye PhD-studenter der karriere settes på dagsorden fra starten av PhD-studiet.

Hjertelig velkommen til PhD-day 2016!