Julekalender fra matematikk.org

Jeg har gjort det før, og jeg gjør det på nytt. Matematikk.org går så det suser og kjære Torbjørn Røe-Isaksen - en enda større satsing på matematikk.org vil gi fremtidens matematikklærere enda bedre verktøy for å skape motivasjon for og oppnå mestring av matematikk for barn og ungdom (og foreldre)! Akkurat nå, i disse førjuls-førjuls-tider vil jeg rette oppmerksomheten mot julekalenderen fra matematikk.org.

Årets julekalender fra matematikk.org er den fjortende i rekken og den er laget for 1-4 trinn, 5-7 trinn og 8-10 trinn i skolen. På hvert trinn er det flere oppgaver med ulik vanskelighetsgrad. De letteste oppgavene på 1-4 trinn kan også brukes i barnehagen. Det hører selvfølgelig også med til historien at dersom man svarer riktig og sender inn "løsningsordet" er det premier å hente for skoleklassene.

matematikk.org er et samarbeidsprosjekt mellom de matematiske instituttene ved Universitetet i Tromsø, Bergen, Oslo og NTNU, Fakultetet for realfag ved Universitetet i Agder, avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier ved Høgskolen i Oslo og Akershus, og Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen.