Image
Veien til internasjonal radioamatørlisens

Kapittel om digital signalbehandling

Radioamatørene er blant de få som er interessert i dette faget av ren nysjerrighet, og ikke som del av utøvelse av et yrke. Men det gjør også at bakgrunnen til leserne varierer ganske mye og utfordringen er å beskrive noe som kan være ganske teoretisk med et minimum av formler.


Signalbehandling er bare blitt viktigere og viktigere for radiokommunikasjon da variable digitale filtre, adaptiv støykansellering, adaptive tonefiltre, digital demodulasjon og programvare-definerte mottakere brer om seg mer og mer.Boka er basert på en engelsk lærebok fra 2006, men er utvidet på visse områder. Signalbehandling er ett av dem, da dette temaet ikke fantes i originalen.

Jeg ble involvert i dette prosjektet ganske sent, noe som resulterte i at dette kapittelet ble gjort ferdig i første kvartal i år. Det var en spennende prosess med sending av manuskripter fram og tilbake mellom redaktøren og meg. Jeg var i London det meste av dette tidsrommet. Redaktør Frode Igland har nok lagt ned en betraktelig jobb med å styre prosessen med alle kapitlene i boka.

Det er meningen at det skal lages undervisningmateriell som skal følge boka og da vil det være naturlig å utfylle kapitlet om signalbehandling med f.eks. C-kode for digitale filtre.