Image
Elever i klasserom

Det er ikke nok å endre læreplanene, man må også se på hvordan undervisningen foregår. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Er norske gutter dummere?

Fra høsten tas en ny læreplan i bruk i naturfag. En gyllen anledning til å ta stilling til hvordan fysikkfaget skal undervises.

At gutter gjør det dårligere enn jenter i skolen, er ikke et særnorsk fenomen, derimot er fakta at forskjellen mellom jenter og gutter i Norge er en av de største i det vestlige utdanningssystemet. Dette til tross for at en stor del av realfagslærerne, mer spesifikt i fysikk, er godt voksne menn.

Siden Utdanningsdepartementets nye læringsplan for naturfag skal tas i bruk høsten 2020, er det kanskje på tide at vi også tar stilling til hvordan fysikkfaget skal undervises.

Fra et praktisk fag til teori

Gjennom historien har fysikk vært et praktisk fag som er relatert til ingeniørkunsten – for ikke å glemme den store sammenhengen om hva fysikk egentlig er, den store forståelsen. På grunn av teknologiske framskritt og et «bedre» utdanningssystem ble flere fag mer teoretiske og mindre praktiske - som fysikk er blitt.

Dagens system fokuserer på et kapittel for kapittel- og prøve for prøve-system. Elever blir ikke oppfordret til å skjønne hvordan ting henger sammen og hvordan det er i praksis.
Eller: Det burde sies at det er slik at det utføres eksperimenter, bare ikke mange nok. En som studerer fysikk ville kanskje sagt at det er viktig å ha teoretisk basiskunnskap. Men hvor mange som tar fysikk, blir fysikere?

Lærere har mye frihet når det kommer til hvordan fysikkfaget skal undervises, så det er kanskje her det underliggende problemet ligger. Ikke det at lærere er dårlige, men at det ikke er en strukturert plan, vagt definerte læringsmål og bøker som har kapitler til disse læringsmålene.  

Jenter og gutter får ulike resultater

I en test som heter TIMSS Advanced, som er en kartleggende matte- og fysikktest, gjorde jentene det bedre enn guttene i fysikk – selvfølgelig. Det som er kult, er at guttene gjorde det bedre på oppgaver som var relatert til å se den store sammenhengen og tenke på nye måter. Så hva betyr dette?

Vi ser på flere tester at jenter er flinkere med oppgaver som er korte og konkrete, gutter er flinkere til å anvende denne kunnskapen. Burde vi da nedvurdere dem som forstår et helhetlig bilde fremfor de som kan pugge naturen og skrive det på en prøve?

Det skal sies at ingenting viser at jentene er dårligere på forståelse, de bruker kanskje bare tida si bedre fra prøve til prøve og pugger det som behøves, mens guttene divergerer litt mer, siden de kanskje synes det er litt kjedelig. Kanskje er det slik at gutter er bedre på forståelse og kanskje ikke. Jeg tipper bare at jentene er bedre på tidsbruk.

Sånn sett er det kanskje ikke slik at vi burde se på kjønn, men på faget. Altså faget som en helhet og hvordan det blir undervist.

Det handler om å se helheten

Mitt poeng her er ikke nødvendigvis å forandre hele systemet, men at faget blir satt opp for en mer helhetlig forståelse.

Som fysiker liker jeg å se på naturen som en helhet og ikke kapitler. 

Johannes Tjelta er student ved Fysisk institutt. Teksten er skrevet som en del av formidlingskurset MNKOM.

Les mer på Titan.uio.no: