Image
sola

Sollyset – en nøkkel til kunnskap (Lysets år 2015, #4)

Foredragsholder: Mats Carlsson, Institutt for teoretisk astrofysikk, UiO

2015 er av FN utropt til å være Det internasjonale året for lys- og lysteknologi. Realfagsbiblioteket og Norsk fysisk selskap feirer ved å invitere til en foredragsserie om lys første tirsdagen i måneden fra mai til desember.


Sollyset er grunnleggende for alt liv på Jorda, men er også vår fremste kilde til kunnskap om Solen.

Hva er det som gjør at temperaturen i solens ytre lag kan bli flere millioner grader? Hvordan blir soleksplosjoner til? Dette er noen eksempler på spørsmål forskere har arbeidet med å få svar på i flere tiår.

I dette foredraget forteller professor Mats Carlsson ved institutt for teoretisk astrofysikk hvor nærme vi egentlig er svarene på disse spørsmålene.

http://www.ub.uio.no/om/aktuelt/arran...