Image
Titan-redaksjonen

Titan-redaksjonen. Fra venstre Espen Haakstad, Gunhild M. Haugnes og Bjarne Røsjø. Foto: Gunn Kristin Tjoflot

Titan på lufta. Bruk oss!

Hurra! I dag er det dåp/navnefest for Titan.uio.no. Dette er det nye populærvitenskapelige nettstedet innen realfag og teknologi ved UiO.

Her vil lesere finne artikler og nyheter om spennende forskning, innovasjon og utdanning. De vil finne intervjuer med kunnskapsrike mennesker – våre forskere. De vil finne bloggere som deler sin faglige lidenskap og sterke meninger.

Titaner var store sterke greske guder. Noen mener det er ambisiøst å kalle nettstedet Titan. Titan.uio.no er foreløpig å betrakte som et nyfødt barn med store utviklingsmuligheter – men også noen lyter. Men det vil bli vokse til en Titan!

Navnet er også valgt fordi det har flere realfagsassosiasjoner.

Det er en kjensgjerning at stadig flere etterspør mer og bedre forskningsformidling - blant annet EU og norske myndigheter. Målet er at Titan.uio.no blir en kanal hvor forskerne innen realfag og teknologi skal nå ut med sin kunnskap og sine forskningsfunn til samfunnet.

Viktig forskning, men lite synlig

Da jeg selv begynte å jobbe ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet i januar i fjor visste jeg svært lite om aktivitetene her. Etter å ha vært på en "bli kjent"-tur rundt på våre åtte institutter visste jeg litt mer.

Men jeg hadde bare snakket med knapt 10 prosent av de mer enn 1300 forskerne. De forsker på alt fra plankton i havet til stjerner og planeter, fra fornybar energi til fysikk-basert kreftbehandling, fra teknologi og datasikkerhet til innovasjon og utdanning. Stor spennvidde, fascinerende og viktig – men mye av det er dessverre ukjent for folk flest.

Formidlingsiveren er stor blant forskerne. Svært mange vil at samfunnet skal få vite hva de forsker på og hva de har å bidra med. Flere forskere har søkt råd om hvordan de skulle formidle, syntes det var vanskelig å kontakte media osv. Mediebransjen er også i sterk endring. Gamle inntektsmodeller svikter. Det resulterer i færre journalister, som får mindre og mindre tid til å jobbe med forskningsnyheter – og i alle fall innen våre fagområder som noen ganger kan være krevende å forstå.

Forskerne savnet kanaler for å nå ut med forskningen.

Med Titan.uio.no håper vi det blir lettere. Her er en lavterskel-kanal for forskerne, her er en servicekanal for mediene, myndighetene og vanlige samfunnsinteresserte mennesker som vil lære mer om det nyeste innen våre fagområder og bli bedre kjent med forskerne våre.

Rendyrker aktualitet og deling

Det har også lenge vært slik at Internett er den drivende kanalen for formidling. UiOs nettsider fungerer utmerket for det de er ment til – nemlig som en informasjonsbase. Men spennende og aktuelle og ferske nyheter drukner lett. Derfor ønsket vi en egen kanal som rendyrker det aktuelle og ferske, og som er lett å spre. Vi oppfordrer alle som er opptatt av ralfag og teknologi å spre nyheter fra Titan på ulikt vis.

Vi har også latt oss inspirere av suksessrike nettaviser innen universitetssektoren, som Khrono.no og Gemini.no. Les NTNU-rektor Gunnar Bovims blogg om Gemini.no.

Gemini.no blir heldigital

Titan.uio.no er basert på åpen kildekode og utvikles og driftes av Gisle Hannemyr sammen med USIT. Vi har kunnet velge på øverste hylle av datakompetanse.

Gisle, nettredaktør Ida Marie Bjørknes og undertegnede har vært kjerne-prosjektgruppen for utvikling av Titan.uio.no - mens Kristin Skar fra Institutt for informatikk og Astrid Elisabeth Jensen fra USIT har vært med i ulike faser av prosjektet. I tillegg har vi også hatt en stor heiagjeng og mange ivrige støttespillere både internt og eksternt – ikke minst fra kommunikatører og ledelsen på MatNat-fakuletet med dekan Morten Dæhlen i spissen. Titan hadde ikke vært mulig uten dere. Vi takker der alle!

Titan.uio.no-redaksjonen består av:

  • Bjarne Røsjø (skriver mest om biovitenskap, helse, livsvitenskap, kjemi)
  • Espen Haakstad (skriver mest om fysikk, astronomi, geofag og matematikk)
  • Undertegnede, Gunhild M. Haugnes (redaktør for Titan.uio.no, skriver mest om informatikk, innovasjon og teknologi)

I tillegg bidrar kommunikasjonsmedarbeidere på instituttene, samt formidlingsglade forskere og studenter.

Les mer om redaksjonen

Ikke nøl med å kontakte oss!

redaksjonen@titan.uio.no

ved Gunhild M. Haugnes