Image

BIO-torsdag: På dypdykk i tareskogen

Tareskoger er havets svar på regnskogen på land. Her myldrer det av liv, og man kan treffe alt fra små krepsdyr til større fisk og sel.

Stein Fredriksen gir oss et innblikk i hvordan en tareskog er bygget opp, hvilke organismer som lever her og samspillet mellom dem, og hvorfor tareskogene er viktige for oss mennesker.