Image
Odd Hassel, around 1935. Source: Oslo Museum. CC BY 3.0, via Wikimedia Commons. Photographer unknown.

Odd Hassel, around 1935. Source: Oslo Museum. CC BY 3.0, via Wikimedia Commons. Photographer unknown.

Egyptisk sminke - ikke bare til pynt?

Naturlig trenger slett ikke å bety ufarlig! Giftstoffer som ricin, stryknin og cyanider produseres naturlig av planter, botulisme forårsakes av en bakterie, mens klapperslangens våpen er en cocktail av kjemikalier, satt sammen for å gjøre mest mulig ugagn på kortest mulig tid. Naturens kjemiske krigføring er fryktinngytende. Også mineraler har gitt og gir oss utfordringer. Arsen, kadmium, bly og kvikksølvforbindelser i ulike mineraler er av og til ikke til å spøke med. 
 
Vi har vel alle hørt ideen om at befolkningen i Romerriket, 240 f.kr. ble forgiftet av bly fordi vannrørene inneholdt blyforbindelser. I tillegg brukte romerne blyforbindelser i keramisk glassur, til å gjøre rødvinen søt, til å farge håret etc. Det er faktisk ikke så mange tiårene siden grånende menn sluttet å farge håret med blysalter av eddiksyre. Stoffet reagerer med håret og danner et svart pigment. Dette viste Romerne som gredde farge inn i håret ved å dyppe kammer av bly i eddiksyre. 
 
Men selv om blyforbindelser generelt er meget usunne for kroppen, var ikke denne behandlingen spesielt farlig. Blysulfidet som dannes tas nemlig ikke lett opp gjennom huden. Og ofte er jo svaret på om et stoff er farlig eller ikke - ikke et ja eller nei, men snarere at det kommer ann på "dosen". Arsen feks forbindes ofte med giftmord - med arsenikk. Likevel er arsen nødvendig i spormengder for noen dyr og kanskje også for mennesket. Det ønskelige inntaket per dag er imidlertid svært lavt; kanskje mindre enn 0,01 milligram. Kylling og rotter som gis arsenfri føde over lang tid får misdannelser uten at man vet akkurat hvorfor.
 
Hva da med bly og blyforbindelser? Disse er brukt i store mengder historisk. Blyforbindelser ble faktisk brukt i betydelige mengder lenge før Romerikets tid. De gamle Egypterne utviklet relativt avanserte prosesser for å masseprodusere sminke allerede 2000 år f.kr. Prosessene startet med naturlig forekommende mineraler, og resultatet var ulike pigmenter - kjemiske forbindelser - som vi kjenner fra våre forestillinger om fargerike Egyptiske kvinner og dronninger. Hvordan påvirket så denne sminken egypternes helse? Vi vet at vi skal være meget forsiktig med blyforbindelser .. Ny forskning viser at denne sminken kanskje også hadde "helsefremmende" effekter!
 
Dette er tema når den fremragende organiske kjemikeren, Christian Amatore, holder årets Hasselforelesning neste uke - den 18 mai. Han gir, som tradisjonen er, to foredrag kommende uke, ett mer spesialisert faglig (19 mai), og altså ett for et bredere publikum. Og her er tema øyesminke i gamle Egypt. Amatore har nemlig sammen med kollegaer ved Louvre museet gjort detaljerte kjemiske studier som indikerer at galena, blysulfid, ikke bare har skadelige effekter, men at stoffet/sminken kanskje har blitt benyttet for å unngå øyeinfeksjoner i det gamle Egypt. Et foredrag som bør samle et tallrikt publikum!
 
Hassel lecture 18.5. 11:00:
 
Dagen etter, i Hassel pluss foredraget, er temaet mer for spesialistene. Men temaet som omhandler biologien til levende celler og neurotransmittere bør likevel være av interesse langt utover Kjemisk institutt og MN-fakultetet.
 
Hassel plus 19.5. 10:00:
 
Bli med å feire en av UiOs vinnere av Nobelprisen - Odd Hassel! Den eneste kjemiprisen til en vitenskaper ved en norsk institusjon.