Image
Åpning av pi-park hos Espira i Oslo sammen med daglig leder Oda Bjerknes

Realfagsglede fra første stund

Fredag den 10. november, på «World Science Day», var jeg med på den offisielle åpningen av Espira @pi-parken her i Oslo. Det er veldig kult at vi nå ser flere barnehager som bruker realfag og teknologi som tema for sitt pedagogiske tilbud.

Lek og læring

Hvordan få eggeskall eller en tann til å forsvinne helt av seg selv? Hvordan sette sammen ulike byggeklosser, former og materialer, og hvordan fungerer et digitalt mikroskop? Dette er bare noe av det barna som kommer til den nye Espira @Pi-parken får oppleve og utforske. Ved å stimulere til lek og tidlig læring kan vi vekke nysgjerrighet og entusiasme i en viktig fase i barns liv og gi dem et viktig grunnlag for veivalg videre i livet.

Hvordan løse opp eggeskall?

Det er ingen tvil om at vi har et stort behov for folk med realfagskompetanse i årene som kommer. Hvis vi skal løse fremtidens samfunnsutfordringer som nok mat og rent vann til verdens befolkning, klimaendringer, nye energiløsninger, eldrebølge og raske teknologiske skifter, trenger vi mange dyktige realister. Da trenger vi å motivere kommende generasjoner til å interessere seg for teknologi og realfag. Og vi må begynne tidlig!

Ny statistikk viser at 42 prosent av elevene som tar studiespesialiserende utdanningsprogram på videregående skole valgte realfag høsten 2016. Det er en nedgang fra de to forrige skoleårene, da andelen var henholdsvis 45 og 44 prosent. At færre velger realfag er bekymringsfullt med tanke på rekruttering til realfaglige yrker og utdanninger. Regjeringen lanserte i 2014 en egen strategi: Tett på realfag – en strategi for bedre læring og økt kompetanse i realfag. I barnehagen og skolen skal barn og unge få være utforskere i sin egen hverdag og erfare nytten av å bruke fagkunnskap og teknologi til å løse stadig mer avanserte problemer og oppleve gleden ved å finne tilfredsstillende svar. De skal forstå realfagenes sentrale begreper og sammenhenger, bruke sin kompetanse til å tilegne seg mer kunnskap og oppnå gode resultater for seg selv og i samarbeid med andre.

Hva er en @pi-park?

I kjølvannet av regjeringens realfagsstrategi ble @pi-parken etablert som satsningsområde for de fire iFokusbarnehagene i Larvik. Formålet var å satse på et spisset barnehagetilbud med fokus på realfag. Konseptet utvides nå og tilbys flere barnehager.

Barn er nysgjerrige vesener med stor fantasi, og de er utforskende av natur. Det handler om lek og utforskning og å møte barns naturlige nysgjerrighet og enorme lærelyst. Dette er positivt i seg selv, og når vi også vet at lek med tall og bokstaver i barnehagen gir bedre lese -, skrive – og tallforståelse når barna begynner på skolen, er det all grunn til å gi barna denne muligheten.

Espira @pi-parken, som nå etableres i Oslo, er utviklet etter modell av @pi-parken i Larvik. @pi-parken skal være et realfagsenter for de eldste barnehagebarna og for kompetanseutvikling av alle ansattgrupper. Her skal barn og ansatte gis mulighet for realfaglig utforskning og læring i spennende og inspirerende omgivelser.

Realfag og teknologi ved Universitetet i Oslo

Fra Universitetets side synes vi det er svært positivt at barnehagene nå begynner å leke med realfag og teknologi. Fra 1. januar 2018 blir Naturfagsenteret, som skal bidra til økt motivasjon og interesse for naturfagene i barnehagen og grunnopplæringen, en del av Det matematisk- naturvitenskapelig fakultetet her ved UiO. Da knytter vi enda tettere bånd mellom tidlig rekruttering og våre studietilbud. Og sikrer at barn, unge og voksne kan få en likeverdig og tilpasset opplæring av høy kvalitet i naturfagopplæringen.

Gjennom vårt rekrutteringsarbeid med blant annet skolebesøk, flere skolelaboratorier og Observatoriet på Solli plass tilbyr vi barn og unge å bli bedre kjent med studier innen realfag og teknologi. Vi har et bredt spekter og mange ulike studieretninger og mer enn 1000 forskjellige realfag- og teknologiemner.  Hvis du vil ha en smakebit, kan du sjekke her

Realfag og teknologi i vinden

Dersom du velger å studere realfag, kan du føle deg trygg på at du får jobb! Både NHO og Produktivitetskommisjonen dokumenterer dette godt. Fortsatt er det slik at vi har underskudd på realister, og det vil fremover være svært gode jobbmuligheter for unge mennesker som kunne tenke seg å studere realfag, som inkluderer matematiske, naturvitenskapelige og teknologiske fag. Og dersom du ønsker at barna dine skal bli inspirert, så finnes det altså mange tilbud. Det gjør meg glad å se at Espira nå åpner denne Espira @pi-parken i Oslo som skal være et realfagsenter for de eldste barnehagebarna og for kompetanseutvikling av alle ansattgrupper. Det vil gi både barna og de ansatte mulighet for realfaglig utforskning og læring i spennende og inspirerende omgivelser.

Er du interessert i forskningsnyheter om teknologi og realfag? Følg oss på Facebook eller abonner på nyhetsbrevet vårt.

Mer på Titan.uio.no: