Image
Erna Solberg Åpner Cutting Edge

Erna Solberg åpner Cutting Edge 2016.

Med skarpe blikk inn i krystallkula

I går deltok jeg på Cutting Edge festivalen i Forskningsparken, som ble åpnet av en engasjert og optimistisk statsminister Erna Solberg. Her er et spørsmålspreget resymé av noe av det jeg opplevde i løpet av gårsdagen.

Tallet kan være høyere, men det siste jeg hørte var at over 1300 festivaldeltagere gjennom gårsdagen hadde lyttet til foredrag, sett demonstrasjoner av ny teknologi, fått med seg debatter og deltatt i workshops om hva vi med stor sannsynlighet kommer til å oppleve av produkter, tjenester og løsninger i relativt nær fremtiden. Hos meg, dvs. i den sesjonen jeg hadde gleden av å lede, var det stinn brakke.

Jeg skulle gjerne vært på alle foredragene og arrangementene i går. Det var selvfølgelig umulig da det fortsatt ikke lar seg gjøre å være fysisk tilstede, ei heller mentalt tilstede, på flere steder samtidig. Jeg fikk imidlertid med meg veldig mye.

Dette er ingen rapport fra Cutting Edge, men til hvert foredrag jeg lyttet til har jeg formulert ett spørsmål. Her kommer spørsmålene.

 • Hva er og hva kan genmodifisering bety i fremtiden?
 • Kan det lages et programmeringsspråk for levende celler?
 • Hvordan vil datamaskinens kraft bidra til bedre helsetjenester?
 • Hvordan oppnå bærekraftig matproduksjon for en økende befolkning?
 • Er det solcellene (med tilhørende systemer for lagring og transport av energi) som vil ta over for fossile  energikilder?
 • Hvor stor andel av CO2-utslippene i verden kan fanges og lagres?
 • Er vi på sporet av å løse utfordringen knyttet til antibiotika-resistens?
 • Hvordan transportere/håndtere individer med svært smittsomme sykdommer?
 • Hvordan kan teknologi gi oss økt forståelse for hvordan hjernen fungerer?
 • Hvor ”intelligente” kan roboter bli?
 • Hvordan hente ut verdier fra store datamengder?
 • Hvordan vil fremtidens (digitale) betalingsmodeller fungere?
 • Hva er romvær og hva betyr det for livet på jorda?
 • Hvordan vil et digitalisert helsevesen fungere?
 • Hvordan skal teknologi bidra til transportsektorens grønne skifte?
 • Er vi skrudd sammen for å ta vare på de gode innovasjonene?
 • Hvordan bruke hyllevare kreativt for å løse  komplekse problemstillinger billigere?
 • Hvordan skape grønn konkurransekraft?
 • Hvordan skal Norge få tak i nok mennesker med teknologikompetanse, særlig for å løse utfordringene innen helseområdet i årene som kommer?
 • ... ... ... og her kunne  jeg ha fortsatt med de spørsmålene jeg kunne ha stilt fra alle de foredragene og seansene jeg ikke fikk anledning til å besøke.

Takk til alle bidragsytere, både arrangører og foredragsholdere, og særlig takk til Oslotech for profesjonell gjennomføring av hele arrangementet. Cutting Edge 2016 ble en enorm suksess og jeg ser allerede frem til Cutting Edge 2017!