Image

Elever i videregående skole får innblikk i fysikkens verden.

Engasjerte deltakere på fagdager for fysikkelever

Jeg vurderer å studere fysikk, og i dag har vi sett litt hva man kan jobbe med. Det mest interessante er å få forklart hvordan ting fungerer, sier Eivind Ludviksen, en av tredjeklassingene vi møter på arrangementet i Vilhelm Bjerknes' hus.

Store mengder fysikkinteresserte elever fra videregående skole har de siste ukene inntatt Blindern. Fagdagene som arrangeres av Fysisk institutt hvert semester er åpenbart et populært tilbud.

På disse dagene tilbys elevene populærvitenskapelige fysikkforedrag, gratis lunsj, hvor de også kan delta på en quiz og vinne premier, og et møte med livet på Blindern. Håpet er blant annet å motivere til videre fysikkstudier.

Vi ønsker selvsagt at flere skal få lyst til å studere fysikk. Det er også et mål å øke interessen for fysikk generelt. I etterkant av skolebesøkene får vi gode tilbakemeldinger fra deltakerne, og vi har tro på at det skaper interesse, sier professor i fysikkdidaktikk og en av arrangørene av fagdagene Ellen K. Henriksen.

Hvorfor er egentlig fysikk interessant?

Blant annet fordi det spenner fra det største til det minste, fra universet til kvarkene, fra det teoretiske til det praktiske, svarer Henriksen umiddelbart.

Det finnes noe for alle, både for filosofen som liker de store spørsmålene og lurer på hvordan verden er bygget opp, og for den som er interessert i praktiske ting som kreftbehandling, gadgets og det som bringer verden videre, fortsetter hun.

Dette kan vi kjenne igjen i opplegget som møter elevene. Dagen åpnes med et foredrag kalt «Fornøyelige fenomener – og litt om hva fysikk og fysikere kan brukes til». Deretter får de høre om hvordan programmering kan hjelpe oss å forstå hjernen, mens foredragene etter lunsj spenner fra livet som fysikkstudent ved Universitetet i Oslo til hva som skjer på CERN. Forhåpentligvis noe interessant for alle de 140 oppmøtte.

Stor interesse

Det er uvanlig at arrangementet på onsdag ikke er fullbooket, sier Henriksen om den siste av fagdagene dette semesteret. Denne gangen fikk vi noen avmeldinger i siste liten. Vanligvis har vi omtrent 200 elever hver gang, og arrangementene blir ofte fullbooket første dagen etter at vi legger dem ut.

Tidligere kunne skoleklasser ta kontakt og ønske seg en fagdag, og instituttet arrangerte da et besøk for individuelle klasser. Fordi det krevde mye tid til organisering og skapte utfordringer med å finne gode foredragsholdere på kort varsel, tilbys nå forhåndsbestemte datoer hvert semester.

Ved Fysisk institutts seksjon for fysikkdidaktikk, også kalt Skolelaboratoriet, forskes det på fysikkundervisning. I tillegg er seksjonen involvert i undervisningen i lektorprogrammet og driver formidling, der engasjement i fagdagene er ett av flere prosjekter rettet mot å skape interesse for realfag blant unge.

--------

Gjesteblogger Andreas Færøvig Olsen tok kurs i formidling og vitenskapsjournalistikk ved UiO våren 2015, og han har i høst vært praktikant i kommunikasjonsseksjonen på fakultetet.