Image

Livsvitenskapsbygget i Gaustadbekkdalen skal realiseres - vi gleder oss!

X=2^5(2^5+2^4+2^3+2^2+2^1+2^0)

Jeg beklager den litt "nerdete" tittelen på dette innlegget, men kunne selvfølgelig ha gjort det enda litt mer "nerdete" ved å skrive X=3*6!-4!*3! eller X=24*33*5-24*32. Det hører med til historien at tittelen er inspirert av denne!

Forskning

Vårt fakultet ble etablert i 1861, så vi er altså 155 år gamle. Med nærmere 6000 studenter og 1500 ansatte er vi i dag storprodusent av kunnskap og kompetanse innen realfag og teknologi, mer vitale en noen gangen. Som forskningsdekan Svein Stølen skriver på sin blogg er kvalitet vårt fortrinn. Mye hardt arbeid blir langt ned, og vi lykkes godt på de tøffeste konkurransearenaene for forskningsmidler i Norge og EU. Dette året skal det konkurreres om status som nye Sentre for fremragende forskning (SFF) med finansiering fra Norges forskningsråd. Vi har lagt inn 20 skisser (og er med på 10), så vi går et spennende år i møte.

Utdanning

Vi satser tungt på neste generasjon studieprogrammer der vi skal utdanne kandidater som lykkes både faglig og profesjonelt. Studiedekan Solveig Kristensen leder arbeidet med revisjonen av studieprogrammene, og dette arbeidet går som planlagt. Høsten 2017 skal de nye programmene starte. Prosjektet har fått navnet Interact - kultur for læring, og de nye programmene lanseres for fremtidige studenter høsten 2016. Vår utdanning holder høyt internasjonalt nivå og den skal bli enda bedre.  Våre studieprogrammer inkluderer også lektorutdanning i realfag som ble revidert og lansert i 2014.

Skolen

Selv om vi ble etablert i 1861 har vi en historie før det, og da vil jeg nevne Observatoriet som sto ferdig bygget i 1833. I dag tar vi i mot elever fra Oslo-skolen til en dag på Observatoriet. Vi har så langt tatt i mot elever fra 7. klasse, men i 2016 vil vi også ta i mot elever fra 4. klasse. Les mer om opplegget på Observatoriet, inkludert litt historie, på en av mine tidligere blogginnlegg eller her på  hjemmesiden til aktivitetene på Observatoriet anno 2016. Skoleopplegget på Observatoriet er etablert i samarbeid med Utdanningsetaten i Oslo, som også finansierer opplegget. Vi har også aktive skolelaboratorier på Fysisk institutt, Kjemisk institutt, Institutt for Geofag og Institutt for Biovitenskap, i tillegg til vår ungdomssatsing på lovende matematikkelever i videregående skole og Sonen på Institutt for informatikk. Samarbeidet med skolen er viktig, og det vil bli satset ytterligere på dette i 2016.

Innovasjon og formidling

Våre store og sentrale samfunnsoppdrag er selvfølgelig forskning og utdanning, men vi skal også formidle vår kunnskap til allmennheten og bidra til å skape lønnsomme arbeidsplasser i næringslivet og offentlig sektor. Innovasjon står på dagsorden, og fra 2016 har vi satt av 100 millioner kroner ekstra over en fireårs periode til innovasjon. Også dette kan du lese om på bloggen til Svein Stølen.

Vår store formidlingssatsing Titan.uio.no er lansert og byråd for kunnskap og oppvekst, Tone Tellevik Dahl, stod for den offisielle åpningen av vår nye nettportal den 10. desember 2015. Starten for Titan.uio.no har vært meget oppløftende, og  2016 blir det første hele driftsåret for vår nye formidlingssatsing som allerede har fått mange følgere.

2016 - et nytt produktivt år

Dette var bare noe av det vi driver med og bare noe av det som kommer til å skje i 2016. Gleder meg til nytt år som dekan. Mye skal skje og som jeg innledet vil jeg avslutte. Vi har en lang og stolt historie basert på veldig mange kvaliteter, men i en verden i konstant endring må vi utvikle oss videre. Utgangspunktet er glimrende, og jeg ser frem til nye høyder for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo. Realfag og teknologi er viktig. Realfag og teknologi er vinden. Kompetanse innen realfag og teknologi er nødvendig for en bærekraftig samfunnsutvikling.

...og for ordens skyld X=25(25+24+23+22+21+20)=2016. GODT NYTT ÅR!