Image
Finn Eirik Johansen og Torbjørn Håkan Ergon

Instituttleder Finn Eirik Johansen og Finse-stasjonens bestyrer Torbjørn Håkan Ergon foran forskningsenheten. Bak fotografen ligger konferanse- og boligenheten godt pakket inn i snø. Foto: MD

Finse alpine forskningsstasjon

Økt forståelse av effekter av klimaendringer er viktig. På Finse alpine forskningsstasjon arbeider forskere og studenter med viktige spørsmål for å forstå hvordan klimaendringer påvirket miljøet.

Finn Eirik Johansen

En av våre forskningsstasjoner ligger på Finse, ca. 1.5 km fra Finse stasjon. Jeg har i dag hatt gleden av å besøke stasjonen sammen med kolleger fra Universitetet i Oslo (UiO), Universitetet i Bergen (UiB), Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU) på Ås, samt noen andre brukere av stasjonen.

Bygningene består av en forskningsenhet med laboratorier og 14 sengeplasser, en konferanse- og boligenhet med 44 sengeplasser pluss en liten hytte. Stasjonen eies og forvaltes av UiO, men styres og drives sammen med UiB. NMBU er en relativt stor bruker av forskningsstasjonen, men også forskere ved andre norske universiteter, forskningsinstitutter og forskningsinstitusjoner i utlandet har aktiviteter på stasjonen. Ved UiO er det Institutt for biovitenskap (IBV) som har ansvaret for den daglige drift av stasjonen.

Forskningsstasjonen på Finse er en del av et internasjonalt nettverk bestående av 73 forskningsstasjoner i eller nær det arktiske området. Dette nettverket av forskningsstasjoner støttes av EU, og i dette prosjektets første periode (2011-2014) hadde internasjonale forskere mellom 400 og 500 forskningsdøgn på Finse.

Forskerne som besøker stasjonen kommer i all hovedsak fra bio- og geo-vitenskapelige miljøer. Brorparten av forskningen er innrettet mot miljø- og klimautfordringer, og Finse er med sin beliggenhet og høyde over havet en perfekt omgivelse for å studere effekter av klimaendringer.

Finse: kantina

Like viktig som forskningen er det at stasjonen brukes i feltundervisningen ved UiO og UiB. Feltarbeid er viktig i mange emner og på stasjonen arbeider studentene med tema som snø og skred, hydrologi, høyfjellsøkologi, biologisk mangfold, med mer. I høysesongen fra slutten av juni til september/oktober er det full undervisningsaktivitet på stasjonen.

Finse er et populært område for forsknings og undervisning. Det er enkelt å komme hit og fasilitetene på Finse alpine forskningsstasjon er aldeles strålende!

Takk for en strålende dag på Finse (selv om været var noe rufsete), gode presentasjoner av aktivitetene på stasjonen, og sist men ikke minst en interessant og viktig samtale om stasjonens videre planer. Jeg gleder meg allerede til å komme tilbake!