Image
Åpning Akademisk skrivesenter

Det er ikke lenge siden vi kunne glede oss over åpningen av skrivesenteret - i dag er det en ny åpning!

Læringsmiljøutvikling som gleder

Frøydis Hertzberg kunne fortelle om en lang og humpete vei fram til gårsdagens åpning av Akademisk skrivesenter ved Universitetsbiblioteket. Da Norsk språkråd for 40 år siden etterlyste opplæring i skriving, hadde instituttets bestyrer raskt avvist ideen. Først og fremst var ikke dette universitetets oppgave. Dessuten mente han at skriving ikke var noe man kunne lære studentene. 

For meg fremsto åpningen mandag som en fortjent liten hyllest til UBs evne til nytenkning og til å sette studentene i sentrum. I tillegg er det bare å glede seg over at læringsmiljø generelt er satt så tydelig på den utdanningspolitiske dagsorden at UBs nyåpnede senter føles som en helt påkrevd og naturlig nyskaping. 

Akademisk skrivesenter tilbyr alle UiOs studenter veiledning i oppgaveskriving. "Skrivesenteret ved UiO skal støtte skriveren i sin egen utviklingsprosess og ikke bare «fikse teksten» i en oppgave. Utgangspunktet er at det å tilegne seg et akademisk språk også betyr å utvikle en faglig identitet, både skriftlig og muntlig." Dette står å lese på skrivesenterets hjemmesider, som også fremhever at dette to-årig prosjektet har som formål å utvikle tilbud for hele universitetet i samarbeid med fagmiljøene.

Det er gledelig at vi nå har fått vårt eget skrivesenter, og nå er det bruken som avgjør hvordan framtiden vil se ut. Vi anbefaler både undervisere og studenter å ta en tur innom biblioteket. Snakk sammen om hva senteret kan gjøre for deres eget fag- og læringsmiljø.

Det skjer mer som er gledelig på denne fronten. Onsdag åpner det nye studentbiblioteket Sophus i Sophus Bugges hus. Det går gjetord om hva som venter våre ivrige studentene. Fredag 3 februar åpner så UBs nye studentvennlige humsam-avdeling i Georg Sverdrups hus. Vi prøvesatt sittegrupper og kollokvierom i dag, og det er lyst, åpent og inspirerende. 

Og dette er ikke bare en utvikling på UB og HF. Vi har ikke oversikt over alt som utvikles men med vår bakgrunn kan vi jo ikke unnlate å repetere at Realfagsbiblioteket nylig ble kåret til årets bibliotek

Realfagbiblioteket er forøvrig behørig nevnt i en blogg skrevet i forbindelse med et foredrag under UiOs store arbeidsmiljødag i 2016. Her er også MN-fakultetets prioritering av læringsmiljøarealer tydeliggjort.

Er dermed alt på stell? Vel, et arbeids og læringsmiljø må røktes og det kontinuerlig. Vi er i fremgang og mange gode lokaler tilbys etterhvert studentene. UB har dessuten forbilledlige lange åpningstider. Georg Sverdrup til kl. 22 mandag til torsdag, til kl. 20 på fredag og er åpent på lørdag. Realfagsbiblioteket også på søndag. Det nye skrivesenteret inviterer til og med til skrivenatt denne våren.

Men er det OK at resten av campus stenges ned i helgen og har langt kortere åpningstider? Kaffebarer, spisesteder osv. Et godt studentmiljø krever gode arenaer og arealer for læring, men også gode arealer for ikke-åndelig påfyll, og for menneskelig kontakt, og med vår store studentpopulasjon så burde det være marked for servering av mat og drikke også på ettermiddag og kveld?