Image
Unni Olsbye

Unni Olsbye er en våre glitrende forskere med mye næringslivssamarbeid. Ledet SFIen InGAP og nå sentral i SFIen ICSI.

Næringslivssamarbeid tema i Khrono

Da viste det seg at regiondirektør Nina Solli i NHO Oslo og Akershus ikke var så interessert i internasjonale rangeringer av verdens universiteter likevel. I gårsdagens svar på min kronikk datert 28 juni, gjør hun det iallefall klart at hun vil forbeholde seg retten til å velge hvilken rangering som er den riktige. Det er den som passer hennes nærings/forskningspolitiske budskap! "Det hadde vært ønskelig om de internasjonale rangeringene hadde lagt mer vekt på samarbeid med næringslivet, slik U Multirank gjør", skriver hun (lett omskrevet av meg for tydeliggjøring). Så gjør hun det klart at NHO mener denne rangeringen er den mest interessante.

Jeg tror vi lar diskusjonen av rangeringer ligge nå. Det er ikke det det dreier seg om. Det som er mer interessant er ett annet utsagn i innlegget i Khrono.

"For å gi studentene best mulig grunnlag for en framtid i arbeidslivet, er det nødvendig at universitetene og arbeidslivet utnytter potensialet bedre for et bredt samarbeid. Her har også UiO en del å gå på. NHO mener et tettere samarbeid mellom universiteter og næringslivet vil gjøre utdanningene bedre". 

Dette er et mer fruktbart grunnlag for diskusjon (og ikke glem at vi er involvert i mye næringslivsamarbeid - Sentere for forskningsbasert innovasjon, Sentere for fornybar energi, nasjonalt og EU-finansierte nærings-phd-prosjekter etc). 

Dekanatet svarer i Khrono. 

MEN - Selv om det ikke er vanskelig å være enig i utsagnet "Økt mobilitet mellom akademia og næringslivet vil være til gjensidig nytte for begge parter og bidra til at vi kunne få mer ut av landets samlede forsknings- og innovasjonstalent", så er det viktig å huske at et universitet som vårt har flere oppgaver. 

Dag Hessens sommerkronikk i Khrono er et viktig bidrag i en slik debatt. Har vi egentlig råd til universiteter? spurte Dag. Inspirert av Dags oppfordring til selvransakelse har jeg selv blogga aktivt i sommer.

Akademisk selvransakelse

Samfunnseffekt, innovasjon og ny erkjennelse

Formidling uten tellekanter

---------