Image
Sunniva Rose

Sunniva Rose forklarer energi på Abels tårn. Foto fra sunnivarose.no

Joule, watt og elektronvolt

La meg først forklare noe om energi og hvordan ting henger sammen.

Joule (J) er den såkalte SI-enheten for energi (standardmålet for energi, liksom ). 1 Joule er definert som den energien som overføres når en kraft på 1 Newton dytter på en ting 1 meter – så 1 Joule er det samme som 1 Newton ganget med 1 meter (1J = 1Nm).

Watt (W) er SI-enheten for effekt; det vil si hvor fort, eller effektivt, energi overføres – eller sagt på en annen måte: energi delt på tid (når du tenker at noe er effektivt, så skjer det på kort tid, ikke sant – altså deler du på hvor kort/lang tid noe tar). 1 Watt = 1 Joule/1 sekund.

Elektronvolt (eV) er også et mål på energi, og denne enheten bruker man ofte når man snakker om energien til stråling – for eksempel gamma-stråling. 1 eV er en veldig veldig liten enhet; nemlig 1.6×10−19 J (0.00000000000000000016 J). Dermed blir det 1/1.6×10−19 = 6.242×1018 eV i 1 Joule.

Så, en liten (førjuls)bønn her fra meg: Ikke omtal oss som stiller opp på for eksempel Abels tårn på NRK som om vi er fullstendig idioter, selv om vi sier noe som er rett frem feil!

Mer om hvorfor dette engasjerer akkurat nå, kan du lese på bloggen Sunnivarose.no

Mer på Titan.uio.no: