Image
livsvitenskapsbygget

Vi satser på livsvitenskap mens vi venter på det nye bygget, som eter planen skal stå ferdig i 2024.

Viktige møteplasser for helse- og miljøforskning

Under Oslo Life Science-konferansen i februar er alt lagt til rette for at MNs forskere skal kunne stifte nye bekjentskaper som kan bli til nytt forskningssamarbeid innen helse eller miljø.

Oslo universitetssykehus (OUS) er Universitetet i Oslos største samarbeidspartner. At Institutt for klinisk medisin ved Det medisinske fakultet lever i symbiose med OUS og at sykehuset er viktig for medisinerutdanningen er nokså selvklart, men OUS er også MNs største samarbeidspartner.

Ny samarbeidsavtale mellom OUS og MN i 2017

Flere av instituttene ved MN har i lang tid samarbeidet med OUS om blant annet masterutdanning og forskning, men vi ser at en økende teknologisering, inkludert digitalisering, av spesialisthelsetjenesten er en driver for økt samarbeid mellom OUS og MN. Med over 20 000 ansatte er OUS en fremtidig arbeidsgiver for mange av våre kandidater.

At MN er en viktig partner for OUS er også tydelig ved at dekan Morten Dæhlen og OUS-direktør Bjørn Erikstein signerte en samarbeidsavtale i 2017, og i høst opprettet vi Samarbeidsforum OUS-MN. Her vil instituttledere ved MN møte avdelingsledere og forskningsledere fra de mest relevante klinikkene for å diskutere samarbeidsflater innen forskning og utdanning og hvordan vi best kan jobbe sammen.

En ny møteplass mellom UiO og OUS på Oslo Life Science

Den kommende Oslo Life Science-konferansen i regi av UiO:Livsvitenskap 12.–15. februar gir gode muligheter for å møte potensielle samarbeidspartnere ved OUS. UiO og OUS har jobbet sammen om fagseminaret Convergence in medicine 15. februar der formålet er å styrke samarbeidet mellom UiO og OUS ytterligere.

Her får vi se hvordan noen av de tverrfaglige forskningsgruppene – konvergensmiløene – som finanseres av UiO:Livsvitenskap har rigget sitt tverrfaglige samarbeid med blant annet MN på laget. Konferansen kommer i forkant av at UiO:Livsvitenskap skal i gang med ny utlysningsprosess så her gjelder det å kjenne sin besøkelsestid om man vil være med.

Også ny møteplass med NMBU

UiO:Livsvitenskap står på to ben – helse og miljø. Mens OUS er vår viktigste samarbeidspartner innen medisin og helse ser vi at samarbeid med Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) også øker. Med røtter i Landbrukshøgskolen og Veterinærhøgskolen er universitet som nå ligger både på Ås og i Oslo en viktig aktør innen bioproduksjon, miljø og bærekraft.

Sammen med NMBU arrangerer UiO fagseminaret Sustainable food – for our health and environment 15. februar. Her får vi eksempler på forskning fra både UiO og NMBU – og kanskje kan møter som oppstår her legge grunnlag for nytt samarbeid?

Studentene er med

UiO og NMBU har også det til felles at vi har et viktig samfunnsoppdrag med å utdanne framtidas arbeidskraft. Derfor har de to universitetene også samarbeidet om et eget arrangement for studenter og stipendiater Young talents – career opportunities beyond academia 14. februar. Det er studentene og stipendiatene som selv har valgt dette temaet. For dem er det viktig å bygge nettverk med verden også utenfor akademia.

Studer konferanseprogrammet og meld deg på!

Oslo Life Science-konferansen som arrangeres for tredje gang i februar 2018 har allerede blitt en viktig møteplass for alle livsvitenskapsaktørene i Oslo-regionen som vil bidra til at vi markerer oss enda sterkere på forskning, utdanning, innovasjon og næringsliv innen livsvitenskap.

Fagseminarene med OUS og NMBU er bare et par av aktivitetene som er relevante for MNs forskere de fire dagene i februar. Det hele begynner på Charles Darwins fødselsdag 12. februar, med Darwin Day 2018, i regi av vårt eget Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis (CEES). Dagen etter er det avspark for UiOs nye innovasjonsprogram innen helserelatert livsvitenskap SPARK Norway før hovedarrangementet Investing in health and environment i universitetets aula med påfølgende mottakelse i Oslo rådhus på ettermiddagen 13. februar. UiOs samarbeidspartnere Legemiddelindustrien og Bioteknologirådet har egne arrangementer 14. februar.

Jeg håper du velger å få med deg store deler av programmet, du finner det på www.uio.no/oslolifescience – jeg skal i alle fall få med meg mest mulig.