Image
På besøk ved Kjemisk institutt, 2014

På besøk ved Kjemisk institutt, min gamle arbeidsplass, i 2014

Tur-retur akademia politikk

Denne uken kunne vi lese i Dagens Næringsliv at Statoil investerer 200 millioner kroner i solprosjekt. Det er spennende nyheter, også for Universitetet i Oslo, fordi det betyr at Statoil med dette tar skrittet inn i sitt første solprosjekt. - Den beste måten å lære på er å ta eierskap, sier Statoils fornybarsjef når hun forklarer hvordan de skal klare å etablere seg innen solenergi, noe de tidligere ikke har gjort grunnet mangel på eksisterende kompetanse i bedriften. De må dermed bygge ny kunnskap, og det kan vi hjelpe dem med!

Et samfunnsengasjert universitet

Universitetet i oslo skal være et samfunnsengasjert universitet. Men samarbeid mellom akademia og næringsliv er ikke alltid helt enkelt, for hva skal vi samarbeide om og hvordan skal det foregå i praksis? Som nytilsatt visedekan med ansvar for innovasjon og samfunnskontakt blir det min oppgave å sette fakultetet i enda bedre stand til å samhandle med samfunnet rundt, det være seg bedrifter, institutter, offentlig sektor og politiske aktører. 

"Min ambisjon er å gjøre Matematisk-naturvitenskapelig fakultet (MN-fakultetet) til en foretrukket partner for både næringslivet og offentlig sektor når det gjelder naturvitenskap og teknologi

For at vi skal lykkes med vårt samfunnsoppdrag, som handler om at forskningsbasert kunnskap skal komme samfunnet tilgode, må vi både evne å sette studentene i stand til å tenke innovasjon, og vi må tilgjengeliggjøre våre forskningsaktiviteter for samfunnet rundt. Da må vi bli enda flinkere til å fortelle om alle de spennende tingene vi gjør, og vi må lytte til de problemstillingene samfunnet rundt oss jobber med. Det største bidraget vårt til samfunnet vil forøvrig alltid være kandidatene vi utdanner, som bidrar stort til innovasjon og nyskapning når de forlater universitetet for å begynne i næringslivet eller med andre oppgaver i samfunnet.

Akademia og politikk

Dagen før Statoil annonserte sin nye solaktivitet kunne vi lese i Universitas at UiOs troverdighet står på spill. Bakgrunnen er fakultetets samarbeidsavtale nettopp med Statoil, av den grunn at de i all hovedsak jobber med olje og gass – de er jo tross alt et oljeselskap. Spørsmålet er hvordan vi som Universitet kan forsvare å samarbeide med en aktør som har sitt hovedvirke innenfor olje og gass samtidig som vi skal jobbe for det vi kaller «det grønne skiftet» - altså å bidra til å utvikle nye fornybare energiløsninger for fremtiden.

Faksimile fra Universitas 4. oktober 2017

Dette er en problemstilling som dukker opp med jevne mellomrom. Det er et dilemma hvordan vi skal løse de store samfunnsutfordringene som klima, helse og miljø, samtidig som vi skal sørge for verdiskaping og sikre velferd i fremtiden. På Universitetet i Oslo mener jeg vi må kunne håndtere slike spørsmål uten å stenge ute et forskningssamarbeid med en av Norges største bedrifter som tross alt sikrer enorme inntekter til statskassen. Petroleumsvirksomheten er i dag Norges største næring målt i verdiskaping, statlige inntekter, investeringer og eksportverdi. Skal vi ikke forholde oss til det?

Dette minner meg om at det kan være vel så mye politikk i akademia som i politikken selv. Da kan det være nyttig å ha vært innom både næringsliv og politikk når man skal begynne på en ny epoke i livet som visedekan her på MatNat-fakultetet. For meg har det vært en lærerik prosess å gå fra akademia til politikk, men jeg tror det også blir lærerikt å komme tilbake. I siste nummer av Forskerforum kan du lese mer om dette.

Et innovativt universitet

Etter en uke på jobb er jeg optimistisk. Forrige helg skrev jeg om omstilling, fra poltikk til akademia.  Denne helgen skal jeg fordøye inntrykkene. Jeg har møtt mange av mine nye kolleger, men på langt nær alle. Jeg gleder meg til fortsettelsen. Universitetet i Oslo ble nylig omtalt som en av Europas mest innovative Universiteter. Jeg er ikke i tvil om at Universitetet i Oslo et stort potensiale til å utvikle sin rolle som et samfunnsengasjert universitet. Jeg er heller ikke i tvil om at Det matematisk- naturvitenskapelig fakultet kan være en sterk bidragsyter for å lykkes!